Hälsosidor

Hälsosidor

 

Människan idag lever i en tuff miljö som kan påverka både den fysiska och den mentala hälsan. Den hektiska livsstilen, näringsutarmningen av maten, kemikalier och miljögifter utsätter vår hälsa för stora påfrestningar.

På Revivas hälsosidor berättar vi om en del vanliga hälsoproblem som vi ofta stöter på i vår verksamhet. Vi berättar också om några faktorer vi identifierat som kan ställa till oreda i hälsan och om några sätt att försöka åtgärda hälsoproblemen.

Comments are closed