Vad är kinesiologi?

Kinesiologi

är en integrerad form av komplementär medicin där man använder neuromotoriska tester som undersökningsmetod för att registrera den elektriska aktiviteten i musklerna och det centrala nervsystemet.

Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder “läran om rörelse”.

Tillämpad kinesiologi (Applied Kinesiology, AK) grundades 1964 av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart och används idag av kiropraktorer, osteopater, naprapater, läkare, tandläkare, sjukgymnaster m.fl.

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Man använder sig av manuell muskeltestning, eller neuromuskulära tester,  för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

“Ett manuellt muskeltest mäter inte rå muskelstyrka, utan är snarare en bedömning av hur kroppens nervsystem kan kontrollera muskelfunktionen”

Den grundläggande tanken inom kinesiologin är att all fysisk som psykisk stress, obalanser och blockeringar i nervsystemet kan hittas genom att testa spänningen i specifika muskler. Inom kinesiologin har man funnit att alla kroppens muskler är direkt associerade till alla inre organ, samt endokrina körtlar, specifika näringsämnen, olika tankar och känslor, alla akupunkturmeridianer och andra delar av kroppens elektriska system.

Källa: Mac Pompeius Wolontis: Grunderna i manuell muskeltestning – Grundkurs i Fysiologisk kinesiologi. www.kinesiologi.se

Comments are closed