ANALYSPROGRAM

Analys.me/reviva är ett analysprogram online som används för att analysera olika symtom och hälsoproblem.

Analysprogram – analyserar symptom och hälsoproblem

Analys.me/reviva är ett analysprogram online som används för att analysera olika symtom och hälsoproblem. Det identifierar potentiella näringsbrister och vi får en noggrann anamnes (förhandsbild) från kunden inför besöket. Det baserar sig på vetenskapliga grunder där specifika symptom är kopplade till specifika näringsbrister. 

Före besöket till Reviva loggar klienten in på www.analys.me/reviva och svarar på en mängd frågor gällande sin hälsostatus.  Det tar ca 15 minuter att fylla i frågorna. Det ger en helhetsbild av klientens hälsosituation redan före besöket så att vi snabbare kan rikta in oss på lämplig behandling. Inför uppföljningsbesöken fyller klienterna i enkäten igen för att dokumentera förändringar.

Fördelar med analysprogrammet

  • Klienten kan i lugn och ro hemifrån svara på hälsofrågorna
  • Vi får en utförlig anamnes med sannolikhetsberäkning av näringsämnen
  • Sammanställning av analysvärden
  • Vi får noggrannare uppföljningar
  • Utskrifter till terapeut och klient