Andning & biofeedback

Vårt andningssystem är väldigt känsligt. Det störs lätt och av flera olika anledningar – olyckor, stress, känslan att inte räcka till, brist på närhet, brist på näring är några exempel.

Medveten andning – påverka hälsan i positiv riktning

Vårt andningssystem är väldigt känsligt. Det störs lätt och av flera olika anledningar – olyckor, stress, känslan att inte räcka till, brist på närhet, brist på näring är några exempel. När vi stressar hamnar vi omedelbart i ” kamp och flyktandning”. Många fastnar i den andningen och hittar inte tillbaka själv.

Trötthet, håglöshet och humörsvängningar är ofta en konsekvens av att ha fastnat i ett felaktigt andningsbeteende. Vi tar ca 1000 andetag per timme och man kan säga att du mår som du andas och andas som du mår.Det finns en stark koppling mellan andning och välmående där många av våra livsstilssjukdomar har ett felaktigt andningsbeteende i grunden. 

Det är inte bara viktigt att andas utan också hur vi andas.

Genom att förbättra sättet vi andas på syresätter vi kroppen på ett effektivare sätt. När vi tar kontroll över andningen kan vi direkt påverka våra tankar och känslor, våra inre organ som hjärta och hjärna och kroppens olika funktioner som muskelrörelser, matsmältning och immunförsvar.

På Reviva kontrollerar och korrigerar och hjälper vi klienten att få kontroll över andningsbeteendet. Med hjälp av andningsträningsprogram, relaxator och sleeptejp kan vi långvarigt förändra andningsvanorna. Förbättrad andning försnabbar och stärker resultat av de andra behandlingarna samt ger långsiktig hållbarhet.

Tjänsten passar för alla människor med hälsoutmaningar, i alla åldrar. Hör du till dem som har problem med följande besvär? Orkeslöshet, stress, astma, sömnbesvär, ångest, nedsatt sexlust mm. Eller är du idrottare eller har barn med outvecklad käkled/sneda tänder/öppen mun. Då kan du få hjälp genom förbättrad andningsteknik. 

(källa: Anders Lönedal: www.coolmind.se, Anders Olsson: www.medvetenandning.se)

BIOFEEDBACK – AIR PAS –Visualiserar dina reaktioner

Med BioFeedback får du en direkt bild av hur det står till i kroppen, vilken stressnivå du befinner dig på. Med BioFeedback instrumentet Air-Pas mäter vi kroppens viktigaste psykofysiologiska stressreaktioner. Allt blir mycket tydligt och du kan i realtid följa dina reaktioner och direkt se och känna vad som händer i kroppen när du förändrar ditt andningsbeteende. Ett korrekt andningsbeteende är mycket viktigt då det är förknippat med bland annat hjärtfrekvens, blodtryck och stressreaktioner.

Parametrarna vi mäter och analyserar är:

  • Koldioxidhalten i utandningsluften. Den kallas ETCO2, och visar direkt var på stresskalan du befinner dig. Referensvärdet i kroppen skall vara 4,7 – 5,3% CO2. Ligger inte värdet där är det fel och kroppen måste kompensera! Låg CO2 leder ångest och ett tillstånd kallat Hypokapni eller kronisk hyperventilering. Omvänt tyder hög CO2 halt på en kropp med högt stresspåslag över lång tid då kroppens kompensatoriska system inte orkar längre. Det påverkar också HPA-axeln. Läs mer här.
  • Syresättning, SpO2 
  • Blodvolympuls, BVP, mäter om det finns en avslappningsrespons i blodkärlen
  • Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). HRV visar kroppens förmåga till avslappning och återhämtning. Vid inandning skall pulsen öka något, och vid utandning sjunka. Ett stressat hjärta visar ingen HRV utan har en mycket flack kurva.  
  • Andningsfrekvens och andningsbeteende mäts och analyseras ihop med ETCO2 nivån

Air-Pas  har utvecklats genom forskning och med vetenskapligt beprövade metoder av Bo von Scheele PhD och professor i medicinsk teknik vid Mälardalen Högskola. Han är världsledande inom området stressmedicin och bland annat medinstiftare till den psykoofysiologiska Institutionen vid IPM,  Karolinska institutet (idag Svenskt Centrum för Stressforskning).

Kroppens reaktioner blir väldigt tydliga under en mätning vilket ger många svar och flera pusselbitar faller på plats. Vill du veta varför du mår som du mår och framför allt:

vad du kan göra åt det? Hör av dig!