BIORESONANS

Bioresonans, även kallat frekvensterapi, är ett helhets- och systemkoncept som balanserar upp störningar i kroppens funktioner. 

Bioresonans – frekvensterapi

Bioresonans, även kallat frekvensterapi, är ett helhets- och systemkoncept som balanserar upp störningar i kroppens funktioner. Kroppens egna läkningsmekanismer aktiveras och en inre rensning och självläkning kan ta vid. Rayonex bioresonans är certifierad och medicinskt godkänd enligt EU:s krav som elektormedicinsk utrustning (från Tyskland) och används i sjukvården i många länder.

Så här fungerar frekvensmedicinsk utrustning

Allting har frekvenser. Allt ifrån den lilla molekylen till de stora planeterna.  Alla kroppar – atomer, molekyler, celler osv. – vibrerar hela tiden kring sina jämviktslägen. Denna rörelse kallar man oscillation. Antalet vibrationer per tidsenhet kallas frekvens.

Alla organismer och alla ämnen omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Varje bakterieart har sin egen frekvens liksom varje virusart har sin. På samma sätt har varje organ i människan sin egen frekvens. Genom att mäta dessa frekvenser får man reda på eventuella störningar, som är ett tecken på obalans/blockering i kroppen. Om tex leverns frekvenser avviker från det normala, kan man vidare ta reda på om problemet ligger i matsmältning, avgiftning eller näringsbrist. Ifall det visar sig att det är fråga om t.ex. ett avgiftningsproblem kan man vidare ta reda på om det är tungmetaller eller andra toxiner som stör. När de förändrade frekvenserna balanseras, dvs. harmoniseras, aktiveras kroppens egna läkningsmekanismer och en inre rensning och självläkning kan ta vid.

Vad betyder bioresonans?

Vi delar upp ordet i två delar. Bio som betonar den naturliga karaktären av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. På samma sätt kan man med hjälp av apparaten hitta olika stressfaktorer i kroppen.

Hur det går till rent praktiskt

Till Rayonex hör en filt vävd av metall- och lintrådar. Metalltrådarna sammanflätas i ett hörn av filten, och går ihop i en sladd. Sladden kopplas till en frekvensgenerator, och från den skickar man signalen till och från filten. Frekvenserna består av sinusvågor, som all materia är uppbyggt av, därför är metoden helt ofarlig.

Klienten sitter eller ligger bekvämt på filten. Man kan även röra sig med filten över axlarna, krav på stillhet finns alltså inte. Behandlingen är helt smärtfri.

Med hjälp av Rayonex bio resonansen kan vi analysera obalanser i både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan, bland annat:

 • Syra/basbalansen
 • Organfunktioner
 • Symtomrelaterade störningar i organ och olika kroppsdelar
 • Stress
 • Patogener: Bakterier, virus, parasiter och svampar, gifter
 • Tungmetaller
 • Näringsanalys: Mineraler, vitaminer, aminosyror
 • Intoleranser: födoämnen, pollen och djur
 • Hormoner
 • Elektrosmog
 • Geopatisk stress
 • Sömnproblem
 • Muskler/ledbesvär (även smärtstillande) mm.

Vill du boka en tid? Ta kontakt med oss här