CR 3000

CR3000 är ett medicinskt instrument utvecklat av det italienska företaget Callegari

CR3000 är ett medicinskt instrument utvecklat av det italienska företaget Callegari. Via ett kapillärstick i fingret gör CR3000 en hel del blodanalyser med hjälp av olika reagenser; 

  • Analys av fria syreradikaler / Oxidativ Stress / FORT
  • Analys av försvar mot fria syreradikaler / Antioxidantkapacitet / FORD
  • Analys av kolesterol
  • Analys av långtidssocker
  • Analys av mjölksyra
  • Analys av glukos
  • Analys av urinsyra

På Reviva jobbar vi främst med FORT och FORD analyserna, men vi kan sedan år 2020 även analysera kolesterolvärdet.

I dag är det tusentals användare  runt om i världen, inklusive stora forskningsinstitut och universitet, som använder CR3000 med FORT och FORD analyserna. Tex på Malmö Universitet gjordes år 2020 en forskningsstudie med FORT-analysen inkluderat i ett projekt där man studerar probiotikas effekter hos män.

Tillsammans med Kronohagens Läkarcentral Antioxidantkliniken i Helsingfors är Reviva i nuläget troligen de enda i Finland som mäter denna typ av oxidativ stress och antioxidantkapacitet.

Screening av oxidativ stress är avgörande för att bromsa utvecklingen av sjukdomar och förbättra människors livskvalitet. Mot bakgrund av detta kan oxidativ stress definieras som en ny riskfaktor för folkhälsan, vid sidan av högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter och blodsocker, fetma och rökning, och bör behandlas på samma sätt. – Dr Lorenza, biokemist, norra Italien

Vad är oxidativ stress?

Oxidativ stress är en inre kemisk obalans: vi har för mycket skadligt syre i kroppen > för mycket fria radikaler och för lite antioxidanter som skyddar mot det skadliga syret.

Tyvärr innebär modern livsstil – som inkluderar miljöföroreningar, stress, livsmedel med dålig kvalitet och obalanserade dieter – att vi utsätts för mer fria radikaler än någonsin tidigare.

Klarar försvaret inte angreppen från de fria radikalerna drabbas vi av förhöjd oxidativ stress. Med oxidativa stressen uppstår ett biokemiskt slitage, vilket på sikt kan ge bestående cellskador och försämrad hälsa.

Obalansen kan leda till att vi mår sämre, obalansen gör att vi åldras snabbare och att risken ökar för bl.a hjärt- och kärlsjukdomar och cancer

”Många nya studier rapporterar att oxidativ stress leder till eller påskyndar sjukdomar, åldrande och inflammation. Skolmedicinen har länge känt till att fria radikaler spelar en roll för åldrande och många kronisk degenerativa sjukdomar. Att motverka de fria radikalernas skadliga effekt med antioxidanter är därför av yttersta vikt” Dr Per-Arne Öckerman

Oxidativ stress en viktig varningssignal som är avgörande för förebyggande hälsovård och kontroll av pågående behandlingar. FORT och FORD-testerna ger oss en kraftfull och tidig indikation på angreppen från fria radikaler och det totala antioxidantförsvaret.

Läs mer om hur du kan försvara dig mot oxidativ stress och öka din antioxidantkapacitet under Hälsosidor – länken kommer här

FORT – OXIDATIV STRESS – ROST – VARNINGSSIGNAL

Hur sunt vi än lever utsätts våra vävnader för giftiga fria syreradikaler. Allt arbete, alla rörelser vi gör med vår kropp kräver att cellerna får tillgång till syre att förbränna. Samtidigt som syret är livsnödvändigt så är det också giftigt – vid förbränningen av syre i cellerna omvandlas några procent av det omsatta syret till skadliga fria syreradikaler.

Fria radikaler innehåller obundna elektroner – de är instabila föreningar som stjäl elektroner från andra molekyler. De attackerar ständigt andra molekyler i en process som kallas oxidativ stress. I ett perfekt tillstånd skulle kroppens normala cellulära reparationsfunktioner kunna reparera skadorna som uppstår genom oxidativ stress. Men om du har en förhöjd nivå av fria radikaler och inte tillräckligt med antioxidanter för att balansera dem, resulterar det i cellskador. Oxidativ stress är en obalans mellan produktion av fria radikaler och befintligt antioxidantförsvar.

Vid uppmätt oxidativ stress har vi helt enkelt börjat att härskna inombords!

I FORT analysen mäts härskningsämnen i form av peroxider = restprodukter som bildas i kroppens vävnader i samband med cellskadande fria radikalreaktioner = en grupp av kemiska ämnen som är stark oxiderande. Peroxider fördelas jämnt i blodet och mäts i FORT-analysen.

Ett för högt FORT värde visar på förhöjd oxidativ stress, men FORT värdet kan också vara för lågt och ses i situationer när kroppen är mycket trött.

FORD – ANTIOXIDANTKAPACITET – ROSTSKYDD – KROPPENS FÖRSVAR

Hur sunt vi än lever utsätts våra vävnader för giftiga fria syreradikaler. Därför är det viktigt att vi har ett starkt försvar i form av antioxidanter.

Vi kan jämföra vårt antioxidantförsvar med en bils rostskydd – en bil utan rostskydd rostar sönder på sikt. Antioxidanterna fungerar som vårt inre rostskydd som kan hejda syrets skadeverkningar.

FORD analysen mäter i blod din kropps antioxidantkapacitet. Antoxidantkapaciteten tar hand om överskottet av fria radikaler. Den möjliggör för kroppen att rädda sina celler från negativ påverkan av fria radikaler.

Läs mer om hur du kan försvara dig mot oxidativ stress och öka din antioxidantkapacitet under Hälsosidor – länken kommer här