NÄRINGSRÅDGIVNING

Förutsättningarna för en god hälsa är att tillgodose kroppens behov av näring

NÄRINGSRÅDGIVNING – inkluderas i alla våra behandlingar

Förutsättningarna för en god hälsa är att tillgodose kroppens behov av näring. Alla kroppsfunktioner behöver mineraler, vitaminer, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter och andra näringsämnen som vi får i oss genom kosten – och dessa påverkar kroppens olika funktioner och hälsa. Det egna behovet av näringsämnen varierar och påverkas av vår kroppsstorlek, ålder, nuvarande hälsa, arbete, miljö, livsstil, mediciner mm.   

Näringsbehovet är individuellt och ökar vid stress och sjukdom.

På Reviva samlar vi via våra analysinstrument information om näringsbalansen i kroppen så att vi kan ge råd om hur klienten behåller eller återställer kroppens naturliga näringsbalans. Vi testar ut vilka näringsämnen som kroppen har brist på och som behöver tillföras med hjälp av kosten eller som kosttillskott. På samma sätt kan vi testa ut eventuella livsmedel som försvagar kroppen.

Vi blir också utsatta för främmande patogener, bakterier, virus, svampar och parasiter samt tungmetaller och gifter. För att få till en utrensning finns specifika örter och andra utrensande tillskott som vi rekommenderar beroende på vad belastningen är. 

Dosering

Doseringsprincipen är delad i tre olika grupper:

  • DRI – dagligt referensintag
  • ODI – optimalt dagligt intag
  • TDI – Terapeutiskt dagligt intag
  • Toxisk dos

DRI – Dagligt referensintag anger hur mycket vitaminer och mineralämnen en person bör äta varje dag för att undvika bristsjukdomar enligt nationella rekommendationer. Bristsjukdom för t.ex. C-vitamin är skörbjugg. Skörbjugg var vanligt bland sjömän runt 1500-talet då C-vitaminrik kost som grönsaker och frukter var en bristvara på seglingsfartygen. Rekommendationerna kan variera från land till land. Ex. DRI i Sverige för vitamin C är 75 mg medan den i USA är 90 mg.

Då man läser dosrekommendationer som står på burken är det oftast rekommenderat enligt DRI. 

ODI – Optimalt dagligt intag är ganska nytt och ska ses som ett alternativt begrepp på en övre gräns för vitaminintag. Optimalt dagligt intag är lite högre dosrekommendation än dagligt referensintag och anses förbättra allmänhälsan samt förebygga mot eventuella sjukdomar.  ODI på C-vitamin är 2000-12000mg.

TDI – Terapeutisk dagligt intag (klinisk dos) är den klinisk dos av ett specifikt näringsämne som i de flesta fall krävs för att uppnå en effekt till ett symptom. TDI-doseringen är tidsmässigt begränsad 1-3 månader med regelmässig uppföljning. Har man ett symptom t.ex. sendrag/muskelkramp, som är ett vanligt magnesiumbristsymptom behöver man ta kliniska doser under en viss period (1-3 månader) för att få effekt. Om man i detta fall med sendrag endast tar DRI dos är chansen att få bort symptomet inte så stor, eftersom den rekommendationen är enligt vad man behöver få via dagligt födointag för att undvika bristsjukdomar.   

Toxisk dos – Vanligtvis är näringsterapi ”icketoxisk”. Risken att utveckla en toxisk reaktion är ytterst liten om terapeuten gör en noggrann undersökning och en seriös uppföljning av klienten.

Vi är uppmärksamma och har kunskap på de möjliga toxiska reaktioner och biverkningar som kan uppstå av våra produkter, speciellt vid höga doser. Man kan nämligen vid långvarig högdosbehandling rubba balansen av andra näringsämnen. T.ex. ett högt intag av kalcium kan sänka magnesiumhalten. Vi tar också i beaktande om klienten äter mediciner där kosttillskotten kan direkt vara kontraindikerat eller förstärka läkemedlets verkan. Exempelvis läkemedlet Marevan som är blodförtunnande och antikoagulerande skall inte kombineras med K-vitamin som är koagulerande. Tar klienten blodtryckssänkande medicin behöver man också ta i beaktande att många tillskott kan också vara blodtryckssänkande.

(Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson och Utbildningsmaterial Mikronäringslära av Pekka Nylund)

Varför vi inte får tillräckligt med näring från kosten och behöver komplettera med kosttillskott

Dagens livstil är mycket påfrestande och nötande; vi andas förorenad luft, vi äter raffinerad och oren mat, vi utsätts för strålning. Denna stress förbrukar våra mineraler och näringsämnen.

Dessutom bekräftar forskning att vi inte längre får tillräckligt med näring från vår mat. Växtförädlingen och urlakningen av jorden har bidragit till att frukt och grönsaker idag innehåller en mindre mängd vitaminer och mineraler än vad de gjorde tidigare. Järn, kalcium, zink, c-vitamin och selen listas upp som de ämnen som har minskat mest.

Ett äpple på 1940-talet innehöll lika mycket järn som tre äpplen 1991. Hur ser situationen ut 2018?

Dessutom sprids miljögifter till odlingsmarken, däribland bromerade flamskyddsmedel, PCB, läkemedelsrester, kadmium, hormoner och fluormiljögifter. En stor bov är avloppsslammet. Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Det medför risker för både vår hälsa och för den biologiska mångfalden.
(källa: Naturskyddsföreningen: Avlopp på våra åkrar – en rapport on miljögifter)

Dessutom påverkas näringsinnehållet även av skörd före solmognad, lång fraktsträcka, bestrålning för hållbarhet, GMO etc. Men andra ord – våra kroppar är ofta stressade, inflammerade och belastade av många kemikalier och toxiska metaller, vilket leder till ett ökat näringsbehov och ett försämrat upptag.