Behandlingspriser

Priset på behandlingarna är enligt tiden besöket tar.

*Till Behandlings-, Besökstiden räknas Analys.me (symptomanalys), Torrblodasanalys (20 min dras bort av behandlingstiden), Kinesiologibehandling, Bioresonansbehandling, Kontroll av näringsbehov, Airpasmätning (andningsmätning + andningsteknik), Egenvårdprogram.

Ex ett besök på 90 min, Torrblodsanalys (20 min, 30 €) + Behandling (90 min – 20 min, 70 €) = 100 €

Alla blod- och urinprov till förmånligare pris under en hel behandling-, besökstid.

*Till Bioresonans räknas Bioresonans behandling utan terapeut (oftast ett återbesök med samma behandling som senaste besök)

*Till CR-3000 finns för tillfället 3 olika tester:

  • FORT, Test av fria syreradikaler
  • FORD, Test av försvar mot fria syreradikaler
  • Total Kolesterol

*Blod- och urinprov bokas, och räknas ta 20-30 min. Rekommendation för fortsatt egenvårdsprogram medföljer.

Barn upp till 16 år och långtidssjukskrivna får 20 % rabatt på behandlingarna.

Behandling/Besök

10 min20 €
20 min30€
30 min40€
40 min50€
50 min60€
60 min70€
70 min80€
80 min90€
90 min100€
100 min110€

Bioresonans

15 min20 €
20 min25€
25 min30€
30 min35€
35 min40€
40 min45€
45 min50€
50 min55€
60 min60€
65 min65€
70 min70€
75 min75€
80 min80€
85 min85€
90 min90€

Blod- och urinprov

Torrblodsanalys (20 min av beh.tiden dras bort)30 €
Torrblodsanalys + Rekommendation50€
CR-3000 (FORT, FORD eller Kolesterol)30€/test
CR-3000 (FORT + FORD)50€
IHMT, Tungmetalltest30€
Food Detective Test135€
Hb-Mätning5€
Järnbrist test (Ferritin)30€
Combur-10 Test15€
Klimakterietest (FSH)25€
Prostatatest (PSA)25€
Sköldkörteltest (TSH)25€
Vitamin D-test30€

(På kommande: Borrelia test, Bakteriell Vaginos test, Halsflusstest, Allergitest, Levertest, Njurtest, Diabetestest, Urinvägsinfektionstest, CRP, Magsårstest m.fl.)