HYPOTHYREOS TYP 2, distansutbildning

06-02-2020 14:00 - 20:00

HYPOTHYREOS TYP 2, 6-7 FEB (PÅ DISTANS)

OBS! Vid anmälan. Meddela om ni blir med på plats eller på distans.

Tider: Dag 1 kl 14-20. Dag 2 kl 11-17.

Hypotyreos typ 2 eller Hypometabolism, Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd där patienten har normala sköldkörtelvärden, men där kroppstemperaturen är sänkt och patienten i övrigt har de symtom som en för låg ämnesomsättning ger. Vid den vanliga hypotyreosen, eller som den ibland kallas typ 1, producerar sköldkörteln för lite hormoner och problemet sitter alltså i sköldkörteln. Vid Hypotyreos typ 2 ligger problemet på cellnivå och trots att det kan finnas tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet så hjälper det inte då cellerna inte kan tillgodogöra sig det.

Föreläsare: Pekka Nylund

Pris: 50 € exkl. moms
Deltagarantalet på plats bör vara över 6 för att bli av.

Anmälning: info@reviva.fi eller 0449739114. Kontakta oss vid frågor!

 

Related upcoming events

 • 09-09-2021 14:00 - 09-09-2021 20:00

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter.

  Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.
  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Kursen blir också inspelad så man kan gå den i efterhand

  Block 1. 9-10 september 2021

  • Makro kontra mikronäringsperspektivet. Definition av vad som är makro- och mikronäringsämnen.
  • Matsmältningssystemet. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i människans matsmältningssystem till
   mikronäringsämnen.
  • Läran om upptag och absorption. De grundläggande principerna för hur matsmältningssystemet bryter ned födan till dess minsta
   beståndsdelar. Vilka förutsättningar krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss näringen så effektivt som möjligt. Vi går genom hur
   absorptionen i tarmen fungerar. Vilka förutsättningar som krävs för att vi skall kunna binda mikronäringsämnen till
   ämnesomsättningen. Passiv och aktiv transport av näring.
  • Den intermediära metabolismen. De grundläggande principerna om hur mikronäringsämne omhändertas av i första hand levern
   och konverteras om till dess s.k. funktionella form. Vilka förutsättningar som krävs för att vi kan använda mikronäringsämnen i vår
   ämnesomsättning. Transport, lagring och utsöndring av mikronäringsämnen. Coenzymer och hjälpämnen.
  • Brister och bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. I detta moment går vi genom hur ett bristtillstånd på
   specifika mikronäringsämnen ser ut. Hur vi tolkar de klassiska bristindikationerna. Hur ser de konventionella analytiska metoderna
   ut? Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.
  • Näringsbristrelaterade sjukdomar och direkta näringsbristsjukdomar. Genomgång av sjukdomar direkt relaterade till
   näringsbrister. Genomgång av olika sjukdomar indirekt relaterade till funktionella och icke-funktionella näringsbrister.
  • Kliniska användningsområden – terapeutisk användning. I detta moment får vi lära oss hur vi använder mikronäringsämnen i
   behandlingssammanhang. Vi får lära oss hur specifika symptom och indikationer behandlas med mikronäringsämnen.
  • Doseringsläran. TDI, ODI, RDI, DRI och UL-doser. I detta moment får vi lära oss hur olika doseringar ser ut och framförallt
   skillnaden mellan s.k. rekommenderade dagliga intag och terapeutiska doseringsnivåer. Vi får lära oss de toxiska nivåerna i
   doseringar och vad som händer i människokroppen när vi överdoserar vissa mikronäringsämnen.
  • Toxicitet. I detta moment går vi genom begreppet toxicitet, toxiska doser och toxicitetssymtom vid överdosering av olika
   mikronäringsämnen.
  • Beredningsformer. I detta moment får vi lära oss hur ett preparat kan se ut. Vi får lära oss hur ett specifikt mikronäringsämne
   kan vara bundet till ett annat ämne för bästa möjliga absorption. Vi får lära oss hur olika bindningsformer kan se ut.
  • Hur man arbetar terapeutiskt med näringsämnen. I detta moment går vi genom hur man arbetar praktiskt med näringsterapi.
   Tidsaspekten vid olika typer av behandlingar. Uppföljningar med mera.
  • Ortomolekylär medicin. Genomgång av begreppet ortomolekylär medicin. Historik och grundläggande tankar kring doseringar och
   behandlingsområden.
  • Kontraindikationer och interaktioner. I detta moment definiera vi själva begreppet kontraindikation och interaktion. Vi får lära oss
   hur olika mikronäringsämnen fungerar ihop med olika föda, läkemedel och behandlingsformer.
  • Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel. I detta moment får vi lära oss hur mikronäringsämnen fungerar ihop med med
   olika läkemedel. I vissa fall kan ett ämne bromsa effekten av ett läkemedel och i vissa fall även potentiera den. Vi får lära oss
   skillnaden mellan absolut och relativ kontraindikation.
  • Synergism och antagonism. Vi skall lära oss definiera begreppet synergism och antagonism vilket är av avgörande betydelse inom
   mikronäringsläran. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämne kan samverka, samarbeta eller motverka varandra i olika system i
   människokroppen.
  • Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen, Marknadsföringslagen, Skyddade yrkestitlar samt förhållandet till Socialstyrelsen,
   Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. I detta moment får vi lära oss vilken lagstiftning som gäller för legitimerade och icke-legitimerade terapeuter. Vi får lära oss vad vi som arbetar med mikronäringsämnen i enlighet med gällande lagstiftning får göra
   och inte göra.
  • Analyser. Genomgång av olika analytiska metoder vid utvärdering av eventuella brister på mikronäringsämnen.
 • 10-09-2021 11:00 - 10-09-2021 17:00

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter.

  Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.
  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Kursen blir också inspelad så man kan gå den i efterhand

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  Block 1. 9-10 september 2021

  • Makro kontra mikronäringsperspektivet. Definition av vad som är makro- och mikronäringsämnen.
  • Matsmältningssystemet. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i människans matsmältningssystem till
   mikronäringsämnen.
  • Läran om upptag och absorption. De grundläggande principerna för hur matsmältningssystemet bryter ned födan till dess minsta
   beståndsdelar. Vilka förutsättningar krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss näringen så effektivt som möjligt. Vi går genom hur
   absorptionen i tarmen fungerar. Vilka förutsättningar som krävs för att vi skall kunna binda mikronäringsämnen till
   ämnesomsättningen. Passiv och aktiv transport av näring.
  • Den intermediära metabolismen. De grundläggande principerna om hur mikronäringsämne omhändertas av i första hand levern
   och konverteras om till dess s.k. funktionella form. Vilka förutsättningar som krävs för att vi kan använda mikronäringsämnen i vår
   ämnesomsättning. Transport, lagring och utsöndring av mikronäringsämnen. Coenzymer och hjälpämnen.
  • Brister och bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. I detta moment går vi genom hur ett bristtillstånd på
   specifika mikronäringsämnen ser ut. Hur vi tolkar de klassiska bristindikationerna. Hur ser de konventionella analytiska metoderna
   ut? Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.
  • Näringsbristrelaterade sjukdomar och direkta näringsbristsjukdomar. Genomgång av sjukdomar direkt relaterade till
   näringsbrister. Genomgång av olika sjukdomar indirekt relaterade till funktionella och icke-funktionella näringsbrister.
  • Kliniska användningsområden – terapeutisk användning. I detta moment får vi lära oss hur vi använder mikronäringsämnen i
   behandlingssammanhang. Vi får lära oss hur specifika symptom och indikationer behandlas med mikronäringsämnen.
  • Doseringsläran. TDI, ODI, RDI, DRI och UL-doser. I detta moment får vi lära oss hur olika doseringar ser ut och framförallt
   skillnaden mellan s.k. rekommenderade dagliga intag och terapeutiska doseringsnivåer. Vi får lära oss de toxiska nivåerna i
   doseringar och vad som händer i människokroppen när vi överdoserar vissa mikronäringsämnen.
  • Toxicitet. I detta moment går vi genom begreppet toxicitet, toxiska doser och toxicitetssymtom vid överdosering av olika
   mikronäringsämnen.
  • Beredningsformer. I detta moment får vi lära oss hur ett preparat kan se ut. Vi får lära oss hur ett specifikt mikronäringsämne
   kan vara bundet till ett annat ämne för bästa möjliga absorption. Vi får lära oss hur olika bindningsformer kan se ut.
  • Hur man arbetar terapeutiskt med näringsämnen. I detta moment går vi genom hur man arbetar praktiskt med näringsterapi.
   Tidsaspekten vid olika typer av behandlingar. Uppföljningar med mera.
  • Ortomolekylär medicin. Genomgång av begreppet ortomolekylär medicin. Historik och grundläggande tankar kring doseringar och
   behandlingsområden.
  • Kontraindikationer och interaktioner. I detta moment definiera vi själva begreppet kontraindikation och interaktion. Vi får lära oss
   hur olika mikronäringsämnen fungerar ihop med olika föda, läkemedel och behandlingsformer.
  • Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel. I detta moment får vi lära oss hur mikronäringsämnen fungerar ihop med med
   olika läkemedel. I vissa fall kan ett ämne bromsa effekten av ett läkemedel och i vissa fall även potentiera den. Vi får lära oss
   skillnaden mellan absolut och relativ kontraindikation.
  • Synergism och antagonism. Vi skall lära oss definiera begreppet synergism och antagonism vilket är av avgörande betydelse inom
   mikronäringsläran. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämne kan samverka, samarbeta eller motverka varandra i olika system i
   människokroppen.
  • Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen, Marknadsföringslagen, Skyddade yrkestitlar samt förhållandet till Socialstyrelsen,
   Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. I detta moment får vi lära oss vilken lagstiftning som gäller för legitimerade och icke-legitimerade terapeuter. Vi får lära oss vad vi som arbetar med mikronäringsämnen i enlighet med gällande lagstiftning får göra
   och inte göra.
  • Analyser. Genomgång av olika analytiska metoder vid utvärdering av eventuella brister på mikronäringsämnen.
 • 07-10-2021 - 08-10-2021 Hela dagen

  Block 2. 7-8 oktober 2021

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.

  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  BLOCK 2

  Vattenlösliga vitaminer

  Vattenlösliga (vattenbundna) vitaminer innefattar B-vitaminerna och C vitamin. I detta steg får vi lära oss hur dessa vitaminer
  frisätts och absorberas i människans matsmältning. Vi får lära oss hur dessa används i människokroppen. Detta steg innefattar en
  genomgång av vattenbundna vitaminer och relaterade ämnen:

  • Vitamin C
  • Läran om B-vitaminkomplexet:
   • Tiamin
   • Riboflavin
   • Niacin och Niacinamid
   • Pantotensyra
   • Pyridoxin
   • Kobalamin
   • Folsyra
 • 28-10-2021 - 29-10-2021 Hela dagen

  Block 3. 28-29 oktober 2021

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.

  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  BLOCK 3

  I detta steg får vi lära oss hur fettbundna vitaminer och fettsyror frisätts och absorberas i matsmältningssystemet.

  Vi får lära oss hur kroppen konverterar om fettsyror till olika stadier (fettsyrornas uppgraderingssystem).

  Vi får lära oss funktionerna hos de fettbundna vitaminerna och de essentiella fettsyrorna.

  Detta steg innefattar en genomgång av följande ämnen:

  • Vitamin A och karotenoider
  • Vitamin D
  • Vitamin E
  • Vitamin K
  • EFA
  • EPA
  • DHA
  • GLA

  Vi går också igenom de essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem.

 • 25-11-2021 14:12 - 26-11-2021 14:13

  Block 4. 25-26 november 2021

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.

  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  BLOCK 4

  Spårelementsläran

  Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder
  kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. I detta block får vi lära oss hur spårämnena frisätts och absorberas i
  matsmältningssystemet. Vi får lära oss hur kroppen använder de i olika funktioner och hur människokroppen gör sig av med eventuella överskott. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska vilket givetvis förutsätter att människan har en god förmåga att effektivt reglera nivåerna av dessa.

  Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

  • Järn
  • Zink
  • Koppar
  • Mangan
  • Jod
  • Krom
  • Selen
  • Molybden
  • Litium
 • 16-12-2021 - 17-12-2021 Hela dagen

  Block 5. 16-17 december 2021

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.

  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  BLOCK 5

  Mineralläran: Basbildande mineraler

  Mineraler är grundämnen som är livsviktiga för allt levande på jorden. Adekvat innehåll av mineraler i kosten spelar en avgörande
  livsuppehållande och sjukdomsförebyggande roll för människan. I detta block går vi igenom syra-basbalansen och hur
  översyrlighet/mineralbrister påverkar människan. Vi går genom hur mineraler bryts ned i människans matsmältningssystem till
  joner. Hur dessa absorberas och används i kroppens funktioner.

  Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

  • Kalcium
  • Magnesium
  • Fosfor
  • Kalium
  • Natrium
  • Klorid
  • Bor
  • Kisel
  • Jod
  • Svavel
 • 20-01-2022 - 22-01-2022 Hela dagen

  Block 6. 20-21 januari 2022

  Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar
  om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbildning som riktar sig till terapeuter som vill fördjupa sina kunskaper inom
  mikronäring och generell näringsterapi.

  Utbildningen är indelad i 6 block. Varje block består av 2 dagar.
  Tider: Dag 1 14.00-20.00. Dag 2 11.00-17.00.

  Planerade datum:
  Block 1. 9-10 september 2021
  Block 2. 7-8 oktober 2021
  Block 3. 28-29 oktober 2021
  Block 4. 25-26 november 2021
  Block 5. 16-17 december 2021
  Block 6. 20-21 januari 2022

  Pris: Ordinarie pris är 198 € exklusive moms per block. Men eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra återförsäljare har goda kunskaper om näringsämnen, så erhåller alla som är registrerade återförsäljare hos Reviva, 50% prisreduktion på denna utbildning. Föreläsare: Utbildningen leds av Pekka Nylund. Det tillkommer fler föreläsare. Information om detta kommer senare.

  Plats: Distans på storskärm hos Reviva (även på distans hemma).

  Anmälan till: Reviva på telefon 0449739114 eller e-post info@reviva.fi

  BLOCK 6

  • Antioxidanter och fria radikaler. Genomgång av grundläggande principer och definitioner avseende antioxidanter och fria
   radikaler. Analytiska förfaranden och klinisk tillämpning.
  • Mitokondriell medicin. Genomgång av den intracellulära metabolismen, andningskedjan med glykolysen, citronsyracykeln,
   elektronstransportkedjan och ATP-syntesen. Mitokondriell dysfunktion och ämnesomsättningssjukdomar. Analytisk förfarande och
   behandling av mitokondriella störningar.
  • Mat som medicin. I detta moment går vi genom hur ordinär kosthållning kan användas som ett komplement i näringsterapin. Vi
   berör födoämnesallergier, behandling av dessa och dylikt.
  • Vitaminliknande ämnen:
   • Bioflavonoider
   • Coenzym Q10
   • Fytonäringsämnen
   • PABA
   • Kolin
   • Inositol
   • Biotin