Torrblodsanalys, block 3

26-10-2018 11:00 - 17:00

BLOCK 3 – 25-26 oktober DAG 2

Utrensningsorganen

Syra/bas balansen
Elektrolyt- och vätejonbalansen
Luftvägarna
Njurfunktionen
Huden och slemhinnorna
Utrensningsorganens sjukdomar
Tolkning av blodfenomen
Kompletterande analytiska metoder – tungmetallanalys

Related upcoming events