Torrblodsanalys, block 5

13-12-2018 14:00 - 20:00

BLOCK 5 – 13-14 december DAG 1

Den nya terapeutiska arbetsformen

Grunder i vetenskaplig metodik
Kausalitetsprincipen – läran om orsak och verkan
Kausalitetsterapi
Terapeuten som pedagog
Hur blir jag en duktig terapeut?
Tillit till den egna förmågan

Related upcoming events