VIKTKONTROLL, på Distans eller på Reviva

01-03-2019 11:00 - 17:00

VIKTKONTROLL 28 FEBRUARI – 1 MARS

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som terapeut infallsvinklar och arbetsmetoder för att kunna behandla detta växande hälsoproblem.

• Definitioner och klassificering.

• Samband mellan fetma och sjukdomar.

• Överviktens orsaker.

• Olika typer av ätstörningar.

• Genetiska anlag.

• Hormonella obalanser.

• Basal Metabolic Rate.

• Total Daily Energy Expenditure.

• Vad styr BMR?

• Primär orsaken – energi obalans?

• Dietär termogenes (DIT).

• Olika mätmetoder.

• Bukfetma. • PCOS.

• Lipid-metabolismen.

• Hyperlipidemi.

• Brunt fett.

• Hyperinsulinemia.

• Hypotalamus styrning av hunger- och mättnadskänslor.

• Neuropeptid Y (NPY).

• Alfa-MSH.

• Proopiomelanokortin (POMC).

• Endorfin.

• Glutamat och GABA.

• Ghrelin och leptin.

• Olika viktkontroll metoder.

• Överviktsparadoxen.

Föreläsare: Pekka Nylund

Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

 

Related upcoming events

 • 28-05-2019 14:00 - 28-05-2019 20:00

  PREPARATLÄRA med Pekka Nylund 28-29 MAJ

  Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill lära sig mer om Egenvårdspoolens olika preparat. Vi har idag ett brett koncept av terapeutiska medel inom en rad olika områden. Vi kommer att beröra följande områden vad avser preparaten:

  1. Kliniska användningsområden. I vilket sammanhang kan de olika preparaten vara aktuella: sjukdomstillstånd, degenerationstillstånd, förebyggande verkan.

  2. Dosering. Hur doseras medlet? Intag tillsammans med mat eller på fastande mage. Grad av dosering.

  3. Tidsaspekten. Beräknad tid för klinisk verkan. Halveringstid i människokroppen m.m.

  4. Toxiska effekter biverkningar. Vid vilken dosering inträder en toxisk effekt? Hur lång behandlingstid krävs för en toxisk verkan? Hur ser potentiella bieffekter ut?

  5. Synergieffekter. Vilka preparat kan kombineras med varandra för en god synergieffekt?

  6. Antagonistiska förhållanden. Vilka preparat skall inte intas vid samma tidpunkt? D.v.s. när och hur kan olika medel motverka varandra?

  7. Relation till olika konventionella läkemedel. Vilka läkemedel skall inte kombineras med våra preparat? Vilka läkemedel kan öka behovet av olika näringstillskott?

  Föreläsare: Pekka Nylund

  Pris: Gratis

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

   

   

 • 27-06-2019 14:00 - 27-06-2019 20:00

  URINTESTER / NJURAR med Pekka Nylund 27-28 JUNI

  Dagordning kommer senare!

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

   

   

 • 28-06-2019 11:00 - 28-06-2019 17:00

  URINTESTER / NJURAR med Pekka Nylund 27-28 JUNI

  Dagordning kommer senare!

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.