Hur går en behandling till?

Så kan en behandling gå till:

Före varje bokat besök till Reviva svarar klienten på frågor gällande sin hälsostatus via analysverktyget analys.me/revivaVi börjar oftast besöket med att ta ett blodprov för torrblodsanalysen. Vi analyserar blodet i mikroskop och tittar på symptomanalysen från analysprogrammet. Blodprovsresultat och symptomanalysen gås igenom tillsammans med klienten, och vi bildar en uppfattning om allmäntillståndet.

Med kinesiologitestning kan vi se muskelfunktion, primära organ, matintoleranser, binjurar och hpa-axeln tillstånd mm. Vi testar fram obalanser och ser vad som behöver behandlas enligt vad kroppen prioriterar som primärt problem.

Vi kontrollerar andningstekniken och ger övningar vid behov. Vi letar med hjälp av Rayoscan efter detaljer, t.ex. främande patogener (bakterier, virus, parasiter, svampar, toxiner), hormonobalans osv. Till sist gör vi ett skräddarsytt behandlingsprogram samt egenvårdsprogram som klienten får med sig hem.

Beroende på vad behandlingsprogrammet blir kan nästa behandling riktas till manuella behandlingar, t.ex. avslappning, psykopraktik, käkledsbehandlingar. Det kan även bli bioresonansbehandling vid  t.ex. främmande patogener, hormonbalansering, cellenergi, utrensning osv, eller också air-pasmätning för att få direkt feedback på andningsbeteendet och stressystemet och övning för att få korrigerat andningen.