Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
februari
februari
februari
februari
1
 • VIKTKONTROLL, på Distans eller på Reviva
  11:00 -17:00
  01-03-2019

  VIKTKONTROLL 28 FEBRUARI – 1 MARS

  Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som terapeut infallsvinklar och arbetsmetoder för att kunna behandla detta växande hälsoproblem.

  • Definitioner och klassificering.

  • Samband mellan fetma och sjukdomar.

  • Överviktens orsaker.

  • Olika typer av ätstörningar.

  • Genetiska anlag.

  • Hormonella obalanser.

  • Basal Metabolic Rate.

  • Total Daily Energy Expenditure.

  • Vad styr BMR?

  • Primär orsaken – energi obalans?

  • Dietär termogenes (DIT).

  • Olika mätmetoder.

  • Bukfetma. • PCOS.

  • Lipid-metabolismen.

  • Hyperlipidemi.

  • Brunt fett.

  • Hyperinsulinemia.

  • Hypotalamus styrning av hunger- och mättnadskänslor.

  • Neuropeptid Y (NPY).

  • Alfa-MSH.

  • Proopiomelanokortin (POMC).

  • Endorfin.

  • Glutamat och GABA.

  • Ghrelin och leptin.

  • Olika viktkontroll metoder.

  • Överviktsparadoxen.

  Föreläsare: Pekka Nylund

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

   

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • ALLERGIER / ÖVERKÄNSLIGHET, på Distans eller på Reviva
  11:00 -17:00
  28-03-2019

  ALLERGIER / ÖVERKÄNSLIGHET 28-29 MARS

  Allergier och överkänsligheter är ett omfattande hälsoproblem i Norden. Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill utveckla sin kompetens inom detta område.

  DAGORDNING

  • Allergier kontra överkänslighet
  • Atopisk allergi
  • Biokemin bakom den allergiska reaktionen
  • Sjukdomar som kan utlösas via typ 1-allergiska reaktioner
  • Typ 2 reaktioner
  • Typ 3 reaktioner
  • Typ 4 reaktioner
  • Korsallergier
  • Histaminmetabolismen
  • Syntes av histamin
  • Hur histamin påverkar hjärnan
  • Histamin-GABA-glutamat förhållandet
  • Mekanismen bakom den allergiska reaktionen
  • Histaminreceptorerna
  • Mastcellerna
  • Antikropparna: IgM, IgG, IgA, IgD, igE och deras subgrupper.
  • Alkoholintolerans
  • Pollenallergi
  • Injektionsallergi
  • Kemikaliekänslighet
  • Damm/kvalsterallergi
  • Pälsdjursallergi
  • Metallallergi
  • Födoämneskänsligheter
  • Glutenintolerans
  • Icke-celiaki glutenkänslighet (NCGS)
  • Di Amino Oxidase – Histaminas
  • Histaminintolerans
  • Blodanalys och allergier
  • Antihistamin
  • Konventionella behandlingar
  • Sambandet mellan kopparmetabolismen och allergier
  • Sambandet mellan autoimmunitet och överkänslighet
  • Näringsmedicinsk behandling av allergier/överkänslighet
  • Örtmedicinsk behandling av allergier/överkänslighet

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

   

29
 • ALLERGIER / ÖVERKÄNSLIGHET, på Distans eller på Reviva
  14:00 -20:00
  29-03-2019

  ALLERGIER / ÖVERKÄNSLIGHET 28-29 MARS

  Allergier och överkänsligheter är ett omfattande hälsoproblem i Norden. Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill utveckla sin kompetens inom detta område.

  DAGORDNING

  • Allergier kontra överkänslighet
  • Atopisk allergi
  • Biokemin bakom den allergiska reaktionen
  • Sjukdomar som kan utlösas via typ 1-allergiska reaktioner
  • Typ 2 reaktioner
  • Typ 3 reaktioner
  • Typ 4 reaktioner
  • Korsallergier
  • Histaminmetabolismen
  • Syntes av histamin
  • Hur histamin påverkar hjärnan
  • Histamin-GABA-glutamat förhållandet
  • Mekanismen bakom den allergiska reaktionen
  • Histaminreceptorerna
  • Mastcellerna
  • Antikropparna: IgM, IgG, IgA, IgD, igE och deras subgrupper.
  • Alkoholintolerans
  • Pollenallergi
  • Injektionsallergi
  • Kemikaliekänslighet
  • Damm/kvalsterallergi
  • Pälsdjursallergi
  • Metallallergi
  • Födoämneskänsligheter
  • Glutenintolerans
  • Icke-celiaki glutenkänslighet (NCGS)
  • Di Amino Oxidase – Histaminas
  • Histaminintolerans
  • Blodanalys och allergier
  • Antihistamin
  • Konventionella behandlingar
  • Sambandet mellan kopparmetabolismen och allergier
  • Sambandet mellan autoimmunitet och överkänslighet
  • Näringsmedicinsk behandling av allergier/överkänslighet
  • Örtmedicinsk behandling av allergier/överkänslighet

  Tider: Dag 1: kl 14-20. Dag 2: Kl 11-17.

   

   

30
31