Våra kurser på distans

PREPARATLÄRA (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill lära sig mer om Egenvårdspoolens olika preparat. Vi har idag ett brett koncept av terapeutiska medel inom en rad olika områden.

Vi kommer att beröra följande områden vad avser preparaten:

1. Kliniska användningsområden. I vilket sammanhang kan de olika preparaten vara aktuella: sjukdomstillstånd, degenerationstillstånd, förebyggande verkan.

2. Dosering. Hur doseras medlet? Intag tillsammans med mat eller på fastande mage. Grad av dosering.

3. Tidsaspekten. Beräknad tid för klinisk verkan. Halveringstid i människokroppen m.m.

4. Toxiska effekter biverkningar. Vid vilken dosering inträder en toxisk effekt? Hur lång behandlingstid krävs för en toxisk verkan? Hur ser potentiella bieffekter ut?

5. Synergieffekter. Vilka preparat kan kombineras med varandra för en god synergieffekt?

6. Antagonistiska förhållanden. Vilka preparat skall inte intas vid samma tidpunkt? Det vill säga när och hur kan olika medel motverka varandra?

7. Relation till olika konventionella läkemedel. Vilka läkemedel skall inte kombineras med våra preparat? Vilka läkemedel kan öka behovet av olika näringstillskott?

Pris: Gratis

Föreläsare: Pekka Nylund

PREPARATLÄRA – hudvård inifrån (inspelad)

 

 

1 dags utbildning

För att huden skall må bra så hjälper det inte att enbart behandla huden utifrån. Huden behöver även bra näring inifrån i tillräcklig mängd och i rätt kombination. Vi kommer att gå igenom att urval av Egenvårdspoolens preparat som kan hjälpa dig som terapeut.

Under utbildningen kommer vi även att ta upp ett antal klientfall och hur man tänker kring dessa vad gäller näring.

För vem: Utbildningen riktar sig till hudterapeuter men även till andra terapeuter som vill lära sig mer om näring.

Fokus: Fokus kommer dock att vara på huden och mage – tarm.

Förkunskaper: Basmedicin, från hudterapeututbildning eller från annan motsvarande utbildning.

Tider: 8 timmar
(pauser är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Pris: Gratis

Föreläsare: Birgitta Tingberg

Birgitta Tingberg arbetar som auktoriserad hudterapeut sedan flera år tillbaka (medlem i SHR) och arbetar framför allt med hudproblem. Birgitta är också utbildad inom funktionsmedicin, kostens -och näringens betydelse.

TUNGMETALLER (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

DAGORDNING:

1. Definitioner – tungmetaller. Atomvikt, densitet, placering i det periodiska systemet

2. Tungmetallernas historik

3. Användningsområden

4. Tungmetallernas essentialitet

5. Toxiska tungmetaller

6. Toxicitetskällor

7. Absorberingsvägar av tungmetaller i metabolismen

8. Exponeringsgrader. Kronisk kontra akut exponering

9. Faktorer som styr graden av toxicitet

10. Den intermediära metabolismen av tungmetaller och dess bioackumulering

11. Symtom/indikationer på tungmetalltoxicitet

12. Genomgång av följande element: Kadmium, bly, kvicksilver, arsenik, sexvärt krom, beryllium

13. Sanering/behandling av tungmetaller

14. Avgiftningssystemets enzymatiska hantering av tungmetaller

15. Olika typer av metalltoxicitet:

 • Aluminiumtoxicitet
 • Arsenikförgiftning
 • Berylliumförgiftning
 • Kadmiumförgiftning
 • Koppartoxicitet
 • Järnförgiftning
 • Litiumförgiftning
 • Manganism
 • Argyria
 • Thalliumförgiftning
 • Tennförgiftning
 • Zinktoxicitet

16. Analytiska metoder


Tider:
Dag 1: 6t, dag 2: 6t

(pauserna är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Pekka Nylund

LEVERN & AVGIFTNING (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

DAGORDNING:

1.Vad är avgiftning?

2. Vad är ett toxiskt ämne?

3. Vad gör toxiner?

4. Varifrån kommer toxiska ämnen?

5. Faktorer som styr potentiell toxicitet

6. Vårat skydd mot toxicitet

7. Avgiftningssystemet

8. Fysiologiska effekter kopplade till belastning av toxiner

9. Leverns anatomi

10. Leverns funktioner

11. Avgiftningssystemets faser

12. CYP-450 familjen

13. Fas I och fas II enzymer

14. Glutation och glutationsyntesen

15. Näringsämnen viktiga för fas I och sa II avgiftningen

16. Gallan

17. Syntes av gallsalter

18. Fas III avgiftning – transport

19. Faktorer som påverkar avgiftningsfaserna

20. Indikationer – leverstress

21. Medicinalväxter som är bra för levern

22. Behandling av nedsatt avgiftningsförmåga

Tider: Dag 1: 6 timmar, dag 2: 6 timmar
(pauser är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Pekka Nylund

LYMFATISKA SYSTEMET (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

Det dolda lymfatiska systemet

Det mest glömda, minst studerade och förstådda systemet i kroppen verkar vara just det lymfatiska systemet.  Att lära sig hur det fungerar ger stora insikter i kroppens stora förmåga att hela sig själv. Lymfvätskan följer med nerver, artärer och vener, och vi har dubbelt så mycket av den som vi har blod, och lymfvätskan är minst lika viktig. Lymfsystemet avlägsnar gifter och skräp från varenda cell i kroppen och är med och reglerar immunförsvaret.

1. Vad som kan orsaka störningar och stopp i lymfsystemet?

2. Hur cirkulerar lymfan?

3. Andning och lymfcirkulation

4. Hur du själv kan stötta lymfsystemet?

5. Lymfödem, vad det är och vad orsakar det?

6. Lipödem, vad är det och vad orsakar det?

7. Hur vi kan arbeta med lymfödem?

8. Hur vi kan arbeta med lipödem?

9. Immunförsvar och lymfa

10. Egenvård

11. Andningsövningar för att få lymfan att cirkulera


Det glymfatiska systemet

Det kan låta paradoxalt, men varken hjärna eller ryggmärg är uppkopplat på det ”vanliga” lymfsystemet! För första gången 2013 (tack vare bättre mikroskop och infärgningsmetoder) har hjärnans parallella ”lymfatiska system” – det glymfatiska systemet kunnat studeras! Systemet har kartlagts av den danska neuroforskaren Maiken Nedergaard! Vi kan nu bättre förstå hur och när hjärnan ”städar” sig själv, betydelsen av en god sömn har härmed fått helt nya dimensioner. Detta är nya forskningsrön och vi går igenom det viktigaste detaljerna, som:

1. Var bildas och vad är glymfvätskan?

2. Hur cirkulerar den?

3. Sjukdomstillstånd som kopplats till dålig glymfcirkulation (alzheimers, huntington, stroke, tinnitus, MS, EDS)

4. Hur kan vi stötta den glymfatiska cirkulationen? Manuella terapier, rörelser och andning

5. Sömnens betydelse

Tider: Dag 1: 6 timmar, dag 2: 6 timmar (pauser är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Anders Lönedal

DETOX (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

Lär dig ett detoxprogram som utvecklats av Dr. David Perlmutter och Alberto Villoldo.

Programmet omfattar en specifik kost som avlastar kroppen, samt örter och näringsämnen som bidrar till att aktivera läkande gener i kroppen och samtidigt slå av de gener som är sjukdomsalstrande.

Kursen leds av Lisa Kock som under hela sitt liv jobbat med medicinalväxter för att dels påverka fysiska symptom och sjukdomar i kroppen, men också med växter som frekvensmedicin.Alla medicinalväxter tillför våra celler en unik informationsvibration som påverkar oss långt djupare än dess kemiska beståndsdelar.

I denna kurs lär vi oss teknikerna för ett konkret detoxprogram som har som syfte att dels minska värk och energilöshet, men kanske framförallt ge hjärnan den avlastning och näring den behöver för att kunna fungera optimalt. Detoxprogrammet tar en vecka att genomföra och anpassas efter personliga förutsättningar. Resultatet brukar bli viktminskning, lätthet i kroppen, balans i hormonsystemet och en betydligt större klarhet i syn- och hjärnskärpa.

Dessa program har nu testats på ett antal grupper i Chile där man väver samman det senaste inom ört- och näringsmedicin med urgamla shamanska metoder.

Alla naturfolk har i alla tider gjort någon form av fasta eller detox för att i perioder kunna öka sitt klarseende och sin perceptionsförmåga.

Kursen vänder sig både till dig som vill använda detox för egen del och till terapeuter som vill använda detox för sina klienter.

Tider: Dag 1: 6 timmar, dag 2: 6 timmar
(pauser är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Lisa Kock

SKÖLDKÖRTELNS BIOKEMI (inspelad)

 

 

2 dagars utbildning

Problem med sköldkörteln kan leda till trötthet, övervikt, nedstämdhet, kalla händer och fötter med mera. Under kursen studerar vi sköldkörtelns roll för kroppens funktioner. Vi kommer att gå igenom vilka mikronäringsämnen som påverkar sköldkörteln. Kliniskt användningsområde/erfarenheter. Doseringsnivåer, kontraindikationer, biverkningar , synergieffekter & interaktioner med läkemedel, behandlingsdoseringar, behandlingstider.

Tider: Dag 1: 6 timmar, dag 2 6 timmar
(pauser är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Pekka Nylund

BINJURARNAS BIOKEMI, inspelad

 

 

2 dagars utbildning

Binjureproblematik är indikationer vi allt oftare möter i vår terapeutiska verksamhet. Indikationer på detta kan vara allt ifrån stresskänslighet och hjärt- och kärlproblem till utmattningströtthet och depression.

Under denna dag kommer vi att beröra följande områden:

– Binjurar

– Anatomi och funktion. Binjurerelaterade hormoner

– Sjukdomar i binjurar. Indikationer och symtom på funktionsstörningar

– Genomgång av både komplementär och konventionella analytiska metoder

– Behandling av binjurar (över och underfunktion)

– Läkemedel, örtmedicin och mikronäringsämnen som påverkar direkt eller indirekt binjurar

Tider: Dag 1: 6 timmar, dag 2: 6 timmar
(pauserna är inspelade så dessa kan man hoppa över)

Föreläsare: Pekka Nylund

Är du intresserad av våra distanskurser?Ta kontakt!