6242

KROPPSVÅRD

 

Nedan finner du våra kurser inom kroppsvård, både som blockutbildningar och distanskurser. Genom djupdykningar i olika områden lär du dig att skräddarsy behandlingsrekommendationer bättre. Här kan du välja kurser inom olika områden som passar dig och dina kundbehov:

Torrblodsanalys DBA-metodiken – blockutbildning

 

Går du i tankarna att vilja börja jobba med alternativmedicin eller vill du bygga på och komplettera med nytt i din nuvarande terapi?

Torrblodsanalysering i mikroskop ger en stark, trovärdig och vetenskaplig grund som passar för alla och ger förtroende för terapeuten. Du kan snabbt se i mikroskop om muskel/led besvären beror på försurning, inflammation eller andra obalanser.

 

Läs mera om utbildningen

Distanskurser inom kroppsvård:

 

LYMFATISKA SYSTEMET

 

Det mest glömda, minst studerade och förstådda systemet i kroppen, lymfatiska systemet. Lymfsystemet avlägsnar gifter och skräp från varenda cell i kroppen och är med och reglerar immunförsvaret.

 

Läs mera

 

 

VIKTKONTROLL

 

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som terapeut infallsvinklar och arbetsmetoder för att kunna behandla detta växande hälsoproblem.

 

Läs mera

 

Vill du bli återförsäljare?LÄS MERA