NÄRINGRÅDGIVNING

Nedan finner du våra kurser inom näringrådgivning och analysering, både som blockutbildningar och distanskurser. Genom djupdykningar i olika områden lär du dig att skräddarsy behandlingsrekommendationer bättre. Här kan du välja kurser inom olika områden som passar dig och dina kundbehov:

EGENVÅRDPOOLENS UTBILDNINGAR FÖR TERAPEUTER. Uppdaterad 2/8 2022

Datum UtbildningFöreläsareOrt
10-11 NovFödoämneskänslighet (D)P Nylund & A NormanJakobstad
23 NovDMT-Andemolekylen (D)Pekka NylundJakobstad
24-25 NovPreparatlära (D)Pekka NylundJakobstad

Torrblodsanalys DBA-metodiken – blockutbildning

Går du i tankarna att vilja börja jobba med alternativmedicin eller vill du bygga på och komplettera med nytt i din nuvarande terapi?

Torrblodsanalysering i mikroskop ger en stark, trovärdig och vetenskaplig grund som passar för alla och ger förtroende för terapeuten. Med hjälp av torrblodsanalys kan vi snabbt se klientens obalanser och tryggt ge näringsrekommendation. Efter rekommenderad behandling görs uppföljning för att se om behandling gett resultat.

Distanskurser inom näringsrådgivning:

ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHET
Allergier och överkänsligheter är ett omfattande hälsoproblem i Norden. Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill utveckla sin kompetens inom detta område.
AMINOSYRATERAPI
Aminosyror är ämnen med mycket hög klinisk potential. Denna utbildning riktar sig till näringsterapeuter som behöver utveckla sin kunskap inom aminosyraterapin.
BINJURARNAS BIOKEMI
Binjureproblematik är indikationer vi allt oftare möter i vår terapeutiska verksamhet. Indikationer på detta kan vara allt ifrån stresskänslighet och hjärt- och kärlproblem till utmattningströtthet och depression.
HUDKURS -för närings- och hud terapeuter
Vi kommer att gå igenom olika typer av hudproblem och vad som finns att göra åt dessa. Både utifrån men också inifrån. Under utbildningen delar vi med oss av våra erfarenheter.
LYMFATISKA SYSTEMET
Det mest glömda, minst studerade och förstådda systemet i kroppen, lymfatiska systemet. Lymfsystemet avlägsnar gifter och skräp från varenda cell i kroppen och är med och reglerar immunförsvaret.
VIKTKONTROLL
Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som terapeut infallsvinklar och arbetsmetoder för att kunna behandla detta växande hälsoproblem.
DETOX
Lär dig ett detoxprogram som utvecklats av Dr. David Perlmutter och Alberto Villoldo. Programmet omfattar en specifik kost som avlastar kroppen, samt örter och näringsämnen som bidrar till att aktivera läkande gener i kroppen och samtidigt slå av de gener som är sjukdomsalstrande.
BLODTRYCKET
I vår terapeutiska verksamhet stöter vi på dagligen klienter som har blivit indikerade med oftast ett förhöjt blodtryck och även blir medicinerade för detta. Syftet med denna utbildning är att få en mer ingående kunskap om vad är egentligen blodtrycket och varför blir det avvikande.
B-VITAMINER
B-vitaminer är i rätt dosering verkningsfulla behandlingsmedel. Denna utbildning riktar sig till terapeuter som behöver uppgradera sina kunskaper om hur man kan använda olika B-vitaminer i kliniska sammanhang.
DEPRESSION
Depression och nedstämdhet är sannolikt ett av de mest omfattande hälsoproblemen i Norden idag. Antalet människor som äter antidepressiva läkemedel är stor. Näringsterapeuter får dagligen hantera patienter med olika grader av depressionstendenser. Detta är en utbildning riktad till terapeuter som behöver lära sig mer om detta specifika tillstånd. 
PREPARATLÄRA – HUDVÅRD INIFRÅN
Vi kommer att gå igenom att urval av Egenvårdspoolens preparat som kan hjälpa dig som terapeut. Under utbildningen kommer vi även att ta upp ett antal klientfall och hur man tänker kring dessa vad gäller näring.
PSYKOFARMAKA
Psykofarmaka – Risker och alternativ
LEVERN & AVGIFTNING
Vad är avgiftning? Vad är ett toxiskt ämne? Vad gör toxiner? Vårt skydd mot toxicitet. Avgiftningssystemet. Avgiftningssystemets faser. Behandling av nedsatt avgiftningsförmåga mm.
PREPARATLÄRA – ÖRTER
Egenvårdspoolen har ett brett koncept av terapeutiska, helt naturliga preparat från örter och medicinska träd- och växter. Du lär dig hur du kan jobba terapeutiskt med patienter med örterna som ett redskap.
SKÖLDKÖRTELNS BIOKEMI
Problem med sköldkörteln kan leda till trötthet, övervikt, nedstämdhet, kalla händer och fötter med mera. Under kursen studerar vi sköldkörtelns roll för kroppens funktioner. Vi kommer att gå igenom vilka mikronäringsämnen som påverkar sköldkörteln.
URINTESTER / NJURAR
Njurarnas biokemi, analys av njurfunktion, njurarnas syntes av olika biokemikalier, näringsämnen som är viktiga för njurarna, närings- och örtmedicinsk behandling av njurar och praktisk genomgång av urinprovtagning.
TUNGMETALLER
Toxiska tungmetaller. Toxicitetskällor. Symtom/indikationer på tungmetalltoxicitet. Sanering/behandling av tungmetaller. Olika typer av metalltoxicitet. Analytiska metoder.