SPORT & IDROTT

Nedan finner du våra kurser inom sport och idrott, både som blockutbildningar och distanskurser. Genom djupdykningar i olika områden lär du dig att skräddarsy behandlingsrekommendationer bättre. Här kan du välja kurser inom olika områden som passar dig och dina kundbehov:

Torrblodsanalys DBA-metodiken – blockutbildning

Går du i tankarna att vilja börja jobba med alternativmedicin eller vill du bygga på och komplettera med nytt i din nuvarande terapi?

Genom torrblodsanalys kan du bl.a se om idrottarens besvär beror på överträning (cellulärvävnadsslitage), immunbelastning, utmattning eller dolda näringsbrister och ge de rätta råden för förbättrad återhämning, läkning och prestation.

Distanskurser inom sport och idrott:

BINJURARNAS BIOKEMI
Binjureproblematik är indikationer vi allt oftare möter i vår terapeutiska verksamhet. Indikationer på detta kan vara allt ifrån stresskänslighet och hjärt- och kärlproblem till utmattningströtthet och depression.
VIKTKONTROLL
Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Målsättningen med denna utbildning är att ge dig som terapeut infallsvinklar och arbetsmetoder för att kunna behandla detta växande hälsoproblem.