BLOCKUTBILDNING I TORRBLODSANALYS

EGENVÅRDPOOLENS UTBILDNINGAR FÖR TERAPEUTER. Uppdaterad 2/8 2022 

Datum UtbildningFöreläsareOrt
27-28 OktÅterträff TorrblodÅterträff TorrblodJakobstad

Föreläsningar på storskärm och praktiska övningar hos Reviva i Jakobstad

Hösten 2021 startar torrblodanalysutbildningen uppdelad i fem block på Reviva i Jakobstad. Vi har själva gått den i Karlstad, Sverige, och i dag är torrblodsanalyseringen det viktigaste verktyget för våra kunders hälsoanalys här på Reviva.

Denna utbildning baserar sig på vetenskaplig forskning och leds av Pekka Nylund i Karlstad. Vi lyssnar på föreläsningar via vår storskärm och gör praktiska övningar på Reviva. Under utbildningen delar vi med oss av våra erfarenheter.

Torrblodsanalys DBA (Dry Blood Analysis) är ett etablerat instrument att avläsa näringsbalansen och hur olika kroppsfunktioner fungerar; en spegelbild av hur dina celler mår. Blodprovet tas genom ett stick i fingret (kapillärblod). Bloddropparna koagulerar och oxiderar genom att de utsätts för syre. När blodet möter luften sker en koagulationsprocess i 12 steg som är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop direkt på plats på kliniken där man kan avläsa olika tecken. Resultatet speglar olika funktioner hos kroppens organsystem och näringsbalansen.

Pekka Nylund har arbetat med aktuell metodik i över 20 år och har sannolikt Sveriges bredaste erfarenhet av det samma (över 50.000 genomförda och tolkade enskilda analyser). Pekka har under åtskilliga år i samarbete med professor Per Arne Öckerman utbildat närmare ett tusental terapeuter inom samma metodik.

Information:

2 dagar per block.
Tider: Torsdagar kl. 14-20 och fredagar kl. 11-17

På torsdagskvällarna bjuder vi på kvällsmat.