BLOCKUTBILDNING I TORRBLODSANALYS

Föreläsningar på storskärm och praktiska övningar hos Reviva i Jakobstad

Hösten 2021 startar torrblodanalysutbildningen uppdelad i fem block på Reviva i Jakobstad. Vi har själva gått den i Karlstad, Sverige, och i dag är torrblodsanalyseringen det viktigaste verktyget för våra kunders hälsoanalys här på Reviva.

Denna utbildning baserar sig på vetenskaplig forskning och leds av Pekka Nylund i Karlstad. Vi lyssnar på föreläsningar via vår storskärm och gör praktiska övningar på Reviva. Under utbildningen delar vi med oss av våra erfarenheter.

Torrblodsanalys DBA (Dry Blood Analysis) är ett etablerat instrument att avläsa näringsbalansen och hur olika kroppsfunktioner fungerar; en spegelbild av hur dina celler mår. Blodprovet tas genom ett stick i fingret (kapillärblod). Bloddropparna koagulerar och oxiderar genom att de utsätts för syre. När blodet möter luften sker en koagulationsprocess i 12 steg som är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop direkt på plats på kliniken där man kan avläsa olika tecken. Resultatet speglar olika funktioner hos kroppens organsystem och näringsbalansen.

Pekka Nylund har arbetat med aktuell metodik i över 20 år och har sannolikt Sveriges bredaste erfarenhet av det samma (över 50.000 genomförda och tolkade enskilda analyser). Pekka har under åtskilliga år i samarbete med professor Per Arne Öckerman utbildat närmare ett tusental terapeuter inom samma metodik.

Information:

2 dagar per block.
Tider: Torsdagar kl. 14-20 och fredagar kl. 11-17

På torsdagskvällarna bjuder vi på kvällsmat.

Block 1: 26-27 augusti 2021

Oxidativ Stress Analys – Fria radikaler och Antioxidanter

Flytande vävnad – Blodplasman, Röda blodkroppar, Vita blodkroppar, Blodplättar, Blodbildningsprocessen, Blodgruppskunskap, Tolkning av OSA-värden, Fria Radikaler, Antioxidanter, Immunsystemet, Kompletterande analytiska metoder.

Block 2: 23-24 september 2021

Matsmältningssystemet

Magsäcken, Spjälkningssystemet, Tarmfunktionen, Levern och gallan, Bukspottkörteln, Matsmältningssystemets sjukdomar, Tolkning av blodfenomen.

Block 3: 14-15 oktober 2021

Utrensningsorganen

Syra/bas balansen, Elektrolyt- och vätejonbalansen, Luftvägarna, Njurfunktionen, Huden och slemhinnorna.

Utrensnings organens sjukdomar, Tolkning av blodfenomen, Kompletterande analytiska metoder – Tungmetallanalys

Block 4: 11-12 november 2021

Det hormonella systemet

Det endokrina systemet, Det centrala nervsystemet, Den mentala faktorn, Det endokrina systemets sjukdomar, Tolkning av blodfenomen.

Block 5: 9-10 december 2021

Den nya terapeutiska arbetsformen

Grunder i vetenskaplig metodik, Kausalitetsprincipen – läran om orsak och verkan, Kausalitetsterapi, Terapeuten som pedagog, Hur blir jag en duktig terapeut? Tillit till den egna förmågan.

Utbildningsprinciper:

Föreläsningar. Praktiska övningar. Praktiska hemövningar. Utbildningen innefattar sammantaget ca 60 effektiva föreläsningstimmar.

Föreläsare: Pekka Nylund i Karlstad

Pris: 1100 € exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 220 € exkl. moms per block för den som önskar.

Anmälning och frågor: info@reviva.fi eller 044 9739 114