Behöver man kosttillskott?

Varför får vi inte tillräckligt med näring från kosten och behöver komplettera med kosttillskott?

Dagens livstil är mycket påfrestande och nötande: vi andas förorenad luft, vi äter raffinerad och oren mat, vi utsätts för strålning. Denna stress förbrukar våra mineraler och näringsämnen. Dessutom bekräftar forskning att vi inte längre får tillräckligt med näring från vår mat. Växtförädlingen och urlakningen av jorden har bidragit till att frukt och grönsaker idag innehåller en mindre mängd vitaminer och mineraler än vad de gjorde tidigare. Järn, kalcium, zink, c-vitamin och selen listas upp som de ämnen som har minskat mest. Matens minkade näringsinnehåll kombinerat med påfrestningar leder till skapar kosttilskottsbehov.

Ett äpple på 40-talet innehöll lika mycket järn som tre äpplen år 1991. Hur månne ser situationen ut år 2018?

(källa tex Pollan, Michael. Till Matens Försvar, 2008 / organic-center.org/reportfiles/YieldsReport.pdf)

Dessutom sprids miljögifter till odlingsmarken, däribland bromerade flamskyddsmedel, PCB, läkemedelsrester, kadmium, hormoner och fluormiljögifter. En stor bov är avloppsslammet. Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Det medför risker för både vår hälsa och för den biologiska mångfalden.

(källa: Naturskyddsföreningen: Avlopp på våra åkrar – en rapport on miljögifter)

Dessutom påverkas näringsinnehållet även av skörd före solmognad, lång fraktsträcka, bestrålning för hållbarhet, GMO etc. Men andra ord – våra kroppar är ofta stressade, inflammerade och belastade av många kemikalier och toxiska metaller, vilket leder till ett ökat näringsbehov och ett försämrat upptag.

Reviva Team