Hengitys & biofeedback

Hengitysjärjestelmämme on erittäin herkkä ja voi häiriintyä useasta eri syystä. Muutamia esimerkkejä ovat onnettomuudet, stressi, riittämättömyyden tunne, läheisyyden puute, ravinnepuute.

Tietoinen hengitys – vaikuta terveyteesi postitiivisesti

Hengitysjärjestelmämme on erittäin herkkä ja voi häiriintyä useasta eri syystä. Muutamia esimerkkejä ovat onnettomuudet, stressi, riittämättömyyden tunne, läheisyyden puute, ravinnepuute. Stressin yhteydessä päädymme välittömästi ”taistelu- ja pakenemishengitykseen”. Moni jämähtää senkaltaiseen hengittämiseen, eivätkä löydä enää itseään.

Väsymys, haluttomuus ja mielialanvaihtelut ovat usein seurausta siitä, että on jämähtänyt vääränlaiseen hengityskäyttäytymiseen. Hengitämme noin 1000 kertaa tunnissa ja voidaankin sanoa, että hengitys kuvastaa vointiamme. Hengityksen ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys ja monet elintapasairaudet juontuvat pohjimmiltaan vääränlaisesta hengityskäyttäytymisestä. 

Pelkkä hengittäminen ei ole yksistään tärkeää, vaan myös miten hengitämme.

Parantamalla hengitystapaa tehostamme myös kehon hapensaantia. Kun hengitys saadaan hallintaan, voimme suoraan vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tunteisiin, sisäelimiin ja sydämeen, aivoihin sekä kehon eri toimintoihin, kuten lihasliikkeisiin, ruoansulatukseen ja immuunivasteeseen.

Reviva tarkastaa ja oikaisee sekä auttaa asiakasta saamaan hengityskäyttäytymisensä hallintaan. Hengitystreenausohjelman, relaksaattorin ja sleepteipin avulla voimme muuttaa hengitystapoja pitkäjänteisesti. Parempi hengittäminen nopeuttaa ja vahvistaa muiden hoitojen tuloksia ja antaa pitkäjänteistä kestävyyttä.

Palvelu sopii kaikille terveyshaasteita kohtaaville, iästä riippumatta. Onko sinulla seuraavia ongelmia? Jaksamattomuutta, stressiä, astmaa, unihäiriöitä, ahdistusta, matalampi seksihalu ym. Tai oletko urheilija tai onko sinulla lapsi, jolla on kehittymätön leukanivel / vinot hampaat / avoin suu. Parempi hengitystekniikka saattaa auttaa. 

(lähde: Anders Lönedal: www.coolmind.se, Anders Olsson: www.medvetenandning.se)

BIOFEEDBACK – AIR PAS –Visualisoi reaktiosi

BioFeedbackin avulla saat suoraan kuvan siitä, mitä kehossa tapahtuu ja millainen stressin taso sinulla on. BioFeedbackin Air-Pas-välineellä mitataan kehot tärkeimpiä psykofysiologisia stressireaktioita. Kaikki näkyy erittäin selkänä ja voit reaaliajassa seurata omia reaktioitasi ja suoraan nähdä ja tuntea, mitä kehossasi tapahtuu, kun muutat hengityskäyttäytymistäsi. Oikeanlainen hengityskäyttäytyminen on erittäin tärkeä, sillä se liittyy muun muassa sydämen lyöntitiheyteen, verenpaineeseen ja stressireaktioihin.

Mittaamamme ja analysoimamme parametrit ovat:

  • Uloshengitetyn ilman hiilidioksiditaso. Tätä kutsutaan nimellä ETCO2 ja se osoittaa suoraan, missä olet stressiasteikolla. Kehon viitearvon tulee olla 4,7–5,3 % CO2. Jos arvo ei pysy noissa lukemissa, jossain on vikaa ja kehon on tasoitettava jostain! Matala CO2 johtaa ahdistukseen ja hypokapniaksi tai krooniseksi hyperventilaatioksi kutsuttuun tilaan. Päinvastaisesti korkea CO2-pitoisuus osoittaa, että kehossa on pitkään ollut korkea stressitaso, eikä kehon kompensointijärjestelmä enää jaksa. Tämä vaikuttaa myös HPA-akseliin.
  • Hapensaanti, SpO2 Verivolyymipulssilla (VVP) mitataan, onko verisuonissa rentoutumisvastetta
  • Sydämen lyöntitiheys ja lyöntitiheyden vaihtelevuus (SLV). SLV osoittaa, millainen kehon rentoutumis- ja palautumiskyky on. Sisään hengitettäessä pulssin tulisi kohota jonkin verran, ja ulos hengitettäessä sen tulisi laskea. Stressaantunut sydän ei osoita minkäänlaista SLV-arvoa, vaan käyrä on erittäin tasainen.
  • Hengitystiheyttä ja hengityskäyttäytymistä mitataan ja analysoidaan ETCO2-tason avulla

Air-Pas on Mälardalenin korkeakoulussa professorina toimivan PhD Bo von Scheelen kehittämä ja perustuu tutkimustyöhön ja tieteellisesti toimiviksi todettuihin menetelmiin. Bo von Scheele on maailman johtavia stressilääketieteen piirissä toimivia henkilöitä ja on muun muassa Ruotsin Karolinska institutetin IPM:n psykofysiologisen laitoksen (nykyään Svenskt Centrum för Stressforskning) kanssaperustaja.

Kehon reaktiot ilmenevät erittäin selvästi mittauksen aikana ja tämä antaa monia vastauksia ja auttaa useita palapelin paloja asettumaan paikoilleen.

Haluatko tietää, miksi voit niin kuin voit ja erityisesti, mitä asialle voi tehdä? Ota meihin yhteyttä!