Homeopati praktikant på REVIVA

Jessica Kass studerar klassisk homeopati för fjärde året i Helsingfors och tar under studietiden emot kunder under övervakning av lärare i klassisk homeopati. Jessica får göra en del av sin praktik i Revivas utrymmen i Jakobstad och ifall nån av er läsare är intresserad av att testa homeopati – läs mer här om homeopati och hur ni bokar!

Vad är homeopati?

Homeopati är en systematisk, omfattande vårdform där man använder homeopatiska läkemedel. Homeopatiska läkemedel aktiverar, balanserar och förstärker kroppens egen motståndskraft. Homeopatin utvecklades ursprungligen av den tyska läkaren och vetenskapsmannen Samuel Hahnemann redan på 1700 – talet. Nuförtiden är den globalt den näst mest använda vårdformen strax efter skolmedicinen enligt WHO.

Homeopatin grundar sig på klara principer baserade på en holistisk syn på människan. Det betyder att man tar i beaktande hela personen som en fysisk, psykisk och social helhet. Behandlingen är alltid individuell och man fokuserar inte enbart på enskilda symptom eller på en diagnos. Obalans i kroppen påverkar ofta hela systemet. Sjukdomssymptom ser man som tecken på obalans i individens hälsotillstånd, som kroppen försöker läka genom att uppvisa symptom.  Med homeopati försöker man hjälpa kroppen att läka och avlägsna orsaken till symptomen.

Homeopatisk vård är säker, en utbildad homeopat känner till när situationen är sådan att det är bäst att uppsöka läkare för vård. En homeopat gör inga diagnoser och homeopati ersätter inte läkarvård. Homeopati är en kompletterande vårdform och den lämpar sig som komplement tillsammans med andra vårdformer.

Homeopatisk utbildning som uppfyller samma standard om legitimerade homeopater i Europa (t.ex. i Schweiz) räcker 4 år, förutom studierna krävs medicinska studier motsvarande 25 studiepoäng. Homeopatiska läkemedel tillverkas av läkemedelsföretag världen över och övervakas i Finland av FIMEA.

Hur går en homeopatisk praktikbehandling till?

Praktiken består av 3 besök.
Det första besöket är en konsultation som tar 1,5 – 2 timmar. Efter konsultationen gör homeopaten (i detta fall den studerande) en analys av besöket och går igenom dem tillsammans med den övervakande läraren. Därefter väljs ett preparat ut som distribueras åt kunden.

Det andra och tredje besöket är uppföljningskonsultationer som tar ½-1 timme. Det är viktigt att hälsotillståndet följs med för att se hur det utvecklas och vid behov byts homeopatiska preparatet ut.

Tystnadsplikt gäller och alla diskussioner är konfidentiella.
Priset för den första konsultationen är 60€ och uppföljningsbesöken är 40€, då ingår det homeopatiska preparatet. Totalpris 140€.

Vad består homeopatiska mediciner av?

Homeopatiska läkemedel kommer från mineraler, växter och djur.

Vem kontaktar jag för bokning?

Jessica Kass på telnr 0503260720 eller på email kassjess@gmail.com.
Dagtid vardagar fram till kl 16 har Jessica svårt att ta telefonsamtal pga jobb, men sms går bra.