|

Besök av Professor Per-Arne Öckerman

I september kom Professor Per-Arne Öckerman till Jakobstad och vi fick ta del av hans specialområde; antioxidanter. Han höll en föreläsning för allmänheten i samarbete med Arbis som lockade över 300 åhörare. Vi är så glada över att få sprida viktig information och kunskap för att förebygga ohälsa.

Vem är Professor Öckerman?

Per-Arne har varit överläkare/professor i klinisk kemi i Lund i nära trettio års tid.
Per-Arne Öckerman tilldelas Gnistanpriset för att ha lagt grunden till ett kommande paradigmskifte inom skolmedicinen, främst genom att ha upptäckt att bredspektral antioxidantbehandling kan användas för att behandla diverse svåra sjukdomstillstånd. Öckermans medicinska gärning är ett steg mot Den Nya Medicinen.
Professor Öckerman har en integrativmedicinsk läkarmottagning på Bohus-Björkö för patienter som frågar om det finns något mer att göra än det som görs i sjukvården. Patienterna vill också ha hjälp med att orientera sig bland alla alternativa analyser och behandlingar.

Topp 5 från Öckermans föreläsning

1. Vad är fria radikaler?
Alla människor har ett överskott av fria radikaler. En mängd olika molekyler i kroppen oxideras (skadas) dagligen och detta skapar härskningsämnen (peroxider) som är skadliga för oss. Har man förhöjda värden fria radikaler kallas det för oxidativ stress. Oxidativ stress ger inflammationer och har man det långvarigt leder det till sjukdomsbenägenhet och sjukdomar.

 2. Ökad fri radikal aktivitet/oxidativ stress skapar inflammatoriska processer

Mycket omfattande forskning har visat, att en låggradig, långvarig inflammatorisk process ligger bakom många kronisk-degenerativa sjukdomar.

En fråga av en åhörare – Finns det ett samband mellan CRP-värdet och oxidativ stress?

Ja, svarar Öckerman. En låggradig inflammation kan ge ett förhöjt CRP-värde. Ett normalt CRP-värde är under 10 mg/L men en helt frisk person bör ha ett värde på 1 mg/L. Har man ett CRP-värde på 3 mg/L kan det vara en indikation på låggradig, långvarig inflammation.

3. Hjälper antioxidantbehandling mot oxidativ stress?
Många nya studier säger: Oxidativ stress ger inflammation, som ger diabetes, hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers, Parkinsons, m.fl.
Man testar läkemedel, men anser att antioxidanter inte fungerar. Detta beror på att man testar antioxidanter felaktigt.

Professor Öckerman berättar om antioxidantkonflikten där forskningsfusk har gjorts och det har då kunnat påvisas att antioxidanter inte fungerar och till och med kan göra skada.

De allra flesta publicerade studierna om behandlingseffekt av antioxidanter har behäftats med allvarliga fel:
1. Man har studerat 1-2 antioxidanter, inte ett brett spektrum.
2. Doser har ofta varit låga.
3. Man har inte visat att
A. Fria radikaler hade ökad aktivitet vid studiens början hos alla deltagarna.
B. Fria radikalaktiviteten sjönk under behandlingen.

En studie som inte påvisar en effekt bevisar inte att en effekt saknas.

Öckermans forskning och erfarenheter av antioxidantbehandlingar under 30 års tid har visat raka motsatsen.

  • Varje enskild antioxidant skyddar genom en viss mekanism, men ej mot alla typer av fria radikaler. – tidigare forskning har blivit gjorda enbart med enskilda antioxidanter.

Att studera en enda antioxidant ger ofta inget positivt resultat.

  • För skydd mot alla fria radikaler krävs många olika antioxidanter – bredspektrum behandling krävs.

Antioxidanter verkar i synergi.

Antioxidanter verkar i synergi,t.ex. C-vitamin och E-vitamin. Antioxidanter samverkar med varandra och behöver kombineras för att få effekt.

4. Analysering av fri radikal aktivitet
Vi kan med olika analysmetoder mäta oxidativ stress. Genom torrblodsanalys/Erythrocyt fragilitets test kan man ser om det finns ett överskott av FR peroxiderar kolesterol och omättade fettsyror (härskningsämnen) i röda blodkropps-membraner.

Finns det ett överskott av fria radikaler blir cellerna sköra (fragila) och hemolyseras när ett kapillärprov utsätts för luftens syre. Graden av hemolys mäts och ses som vita ”sjöar” Se bilden nedan.

5. Professor Per-Arne Öckerman summering

  1. Per-Arne anser att analys av skador förorsakade av fria radikaler bör utföras på alla patienter oavsett diagnos. Oxidativ stress är orsak till många kroniska sjukdomar och bör därför mätas hos alla över 40 års ålder. Förstås även åt andra under 40 år.
  2. När man finner ökad aktivitet, bör effektiv antioxidantbehandling ges. Behandlingen bör omfatta livsföringsmodifikation och effektiv mikronutrientterapi. Därmed kan pågående sjukdom lindras och risken att bli sjuk minskas.
  3. Högsta möjliga dos (ger medicins effekt) av ett brett spektrum antioxidanter bör ges tills full effekt har uppnåtts. Detta kan ta några dagar eller flera månader. När full effekt har uppnåtts, sänks dosen stegvis till minsta dos, som ger full effekt. Denna dos bör fortsättas så länge det behövs.
  4. Ett brett spektrum av antioxidanter kan hjälpa patienter med många olika sjukdomar, om det föreligger en inflammatorisk process med ökad bildning av fria radikaler.

En sista fråga från publiken: Hur skall man göra för att hållas snygg, ung och frisk så länge som möjligt?

Ett bra svar av pigga och snygga 86-åriga Professor Öckerman var:

  • Ät dig inte mätt och ät inte det du inte vet vad det är, man skall veta vad man lägger i munnen.
  • Ha ett bra socialt umgänge
  • Rör på dig

Text: Ann Snellman