|

Försvara dig mot oxidativ stress och öka din antioxidantkapacitet

Oxidativ stress – överskott av fria radikaler – är ett etablerat begrepp inom den biokemiska och medicinska forskningsvärlden sedan över ett decennium. Idag borde alla veta vad oxidativ stress innebär och förstå vad som händer när man har för mycket fria radikaler i sin kropp. Fria radikaler kan skada alla delar av våra celler, så det gäller att motverka dessa processer genom att ha ett starkt försvar mot fria radikaler – antioxidantkapacitet.

Vad är oxidativ stress?

Oxidativ stress är en inre kemisk obalans: vi har för mycket skadligt syre i kroppen > för mycket fria radikaler och för lite antioxidanter som skyddar mot det skadliga syret.

Tyvärr innebär modern livsstil – som inkluderar miljöföroreningar, stress, livsmedel med dålig kvalitet och obalanserade dieter – att vi utsätts för mer fria radikaler än någonsin tidigare.

Klarar försvaret inte angreppen från de fria radikalerna drabbas vi av förhöjd oxidativ stress. Då uppstår ett biokemiskt slitage, vilket på sikt kan ge bestående cellskador och försämrad hälsa.

Obalansen kan leda till att vi mår sämre, obalansen gör att vi åldras snabbare och att risken ökar för bl.a hjärt- och kärlsjukdomar och cancer

”Många nya studier rapporterar att oxidativ stress leder till eller påskyndar sjukdomar, åldrande och inflammation. Skolmedicinen har länge känt till att fria radikaler spelar en roll för åldrande och många kronisk degenerativa sjukdomar. Att motverka de fria radikalernas skadliga effekt med antioxidanter är därför av yttersta vikt” . Prof. Per-Arne Öckerman

Fria radikaler och försvar mot fria radikaler

Hur sunt vi än lever utsätts våra vävnader för giftiga fria syreradikaler. Allt arbete, alla rörelser vi gör med vår kropp kräver att cellerna får tillgång till syre att förbränna. Samtidigt som syret är livsnödvändigt så är det också giftigt – vid förbränningen av syre i cellerna omvandlas några procent av det omsatta syret till skadliga fria syreradikaler.

Fria radikaler innehåller obundna elektroner – de är instabila föreningar som stjäl elektroner från andra molekyler. Fria radikaler attackerar ständigt andra molekyler i en process som kallas oxidativ stress. I ett perfekt tillstånd skulle kroppens normala cellulära reparationsfunktioner kunna reparera skadorna som uppstår genom oxidativ stress. Men om du har en förhöjd nivå av fria radikaler och inte tillräckligt med antioxidanter för att balansera dem, resulterar det i cellskador. Oxidativ stress är en obalans mellan produktion av fria radikaler och befintligt antioxidantförsvar.

Vid uppmätt oxidativ stress har vi helt enkelt börjat att härskna inombords!

Därför är det viktigt att vi har ett starkt försvar i form av antioxidanter. Vi kan jämföra vårt antioxidantförsvar med en bils rostskydd – en bil utan rostskydd rostar sönder på sikt. Antioxidanterna fungerar som vårt inre rostskydd som kan hejda syrets skadeverkningar.

Antioxidanterna tar hand om överskottet av fria radikaler. De möjliggör för kroppen att rädda sina celler från negativ påverkan av fria radikaler.

Orsaker till oxidativ stress

Vanliga orsaker till oxidativ stress – förhöjd fri radikalaktivitet – är

 • Näringsfattig kost
 • Näringsbrister
 • Långvariga inflammationer
 • Psykisk stress
 • Miljögifter
 • Mycket stress och lite sömn
 • För hård träning i relation till vila och sömn
 • För lite motion
 • Alkohol
 • Rökning
 • Kraftig övervikt
 • Dålig tandhälsa
 • Vissa läkemedel, t.ex. p-piller

Därutöver så inverkar även levnadsvanor och miljöfaktorer.

Oxidativ stress leder till

Det är vetenskapligt konstaterat att oxidativ stress leder till cellskador, försvagat immunförsvar, snabbare biologiskt åldrande och ökad risk för kroniska inflammationer och sjukdomar.

Oxidativ stress föder inflammationer och inflammationer föder oxidativ stress. Det finns ett samband mellan oxidativ stress och låggradiga kroniska inflammationer i olika vävnader – det kan bli så att oxidativ stress föder inflammation, och att inflammationen driver på den oxidativa stressen i en vävnadsskadande ond cirkel man bör bryta.

Vanliga symptom på oxidativ stress kan vara ständig trötthet, infektionsbenägenhet, sjukdomskänsla i kroppen. Traditionella blodprovsanalyser via sjukhus kan visa på normala värden, men man känner sig inte frisk. Har det pågått länge kan man redan ha utvecklade sjukdomar, åldersrelaterade nedbrytande sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, cancer och autoimmunitets sjukdomar. Även diabetes, Alzheimers eller Parkinsons.

Hur mäter vi oxidativ stress?

På Reviva har vi två analysmetoder att mäta oxidativ stress: Torrblodsanalys DBA metodiken och CR 3000 som mäter FORT – Oxidativ stress och FORD – Antioxidantkapacitet, via ett kapillärstick i fingret. Ni kan läsa mer om våra analyser genom att klicka på länkarna.


”Screening av oxidativ stress är avgörande för att bromsa utvecklingen av sjukdomar och förbättra människors livskvalitet. Mot bakgrund av detta kan oxidativ stress definieras som en ny riskfaktor för folkhälsan, vid sidan av högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter och blodsocker, fetma och rökning, och bör behandlas på samma sätt.” Dr Lorenza, biokemist, norra Italien


Hur blir jag av med oxidativ stress?

Läs nästa blogginlägg

Källor:
Callegari CR 3000 katalog ”Screening concepts which make a difference”, https://www.callegari1930.com/en/general-health-screening/cr3000rc

CR3000 – Clinical Usefulness and Assessment of Data

Nylander Magnus. Riktigt näringsintag & god munhygien är grundläggande för bästa hälsa. Romi Tryck Ljusdal 2015

Nylander Magnus. Utbildningar hösten 2019

Öckerman Per-Arne, Föreläsning ”Antioxidanter – Effektivt vid inflammationer, cancer & andra kroniska sjukdomar ”11.9.2019  http://www.biomed-ockerman.se/