|

Varningssignaler vid stress

Egentligen är kroppens varningsignaler tydliga – flera olika symtom börjar uppstå som du kan uppmärksamma. Få personer har alla dessa symtom, men oftast ett eller flera. De flesta  symtom är övergående när stressproblematiken blir bättre.

Glöm inte att de inviduella symtomen också kan vara indikation på en annan sjukdom. Var snäll och lär dig känna efter och lyssna på vad din kropp försöker säga dig:

Svag och skör tarmslemhinna. Lätt att få störningar i matsmältningen t.ex. uppsvälldhet och ont efter mat eller mag- och tarmkatarrer. Dåligt näringsupptag. Vid stress blir det så mycket som 4 ggr sämre blodtillförsel till matsmältningssystemet, som lätt leder till sämre metabolism, candidabesvär och svampinfektioner och försämrad tarmflora. Förstoppning och/eller lös i magen. IBS eller colon irritabile. I värsta fall även SIBO. En bakteriell överväxt i tarmsystemet när våran naturliga tarmflora blir störs av andra patogener.

Försvagat immunförsvar. Man börjar att lätt få infektioner t ex förkylningar som återkommer eller inte går över. Infektionstillstånd som inte ger med sig.

Inflammationer ökar i kroppen. Ont i kroppen, muskler, leder, mage t ex. Många beskriver oförklarliga besvär och ” märklig” värk som uppstått eller kommer och går.

Ökade allergier och matintolerans. Histamin produceras också i binjurarna och man får lättare en histaminreaktion ju svagare binjurarna är.

Påverkad leverfunktion. Märker man inte så lätt förutom att man börjar tåla alkohol dåligt t o m ett glas vin kan göra en sjuk. Även plötsliga hudbesvär eller klåda uppstår spontant eller efter t ex en penicillinkur, annan medicin, solstrålning eller stress.

Dålig REM-sömn. Dålig REM-sömn innebär att även fast man kanske sover hela nätterna kommer man inte ner tillräckligt djupt och känner sig, och är inte, ordentligt utvilad. Men det börjar också bli svårt att sova en hel natt. De flesta vaknar flera gånger per natt.

Sköldkörtelbesvär. Hypo- eller hypertyreos. Många går lätt upp i vikt utan att förändra matvanorna, men många magrar också kraftigt, det kan slå åt bägge håll. Lätt att bli labil med aggressioner och gråt som är svår att kontrollera. Okontrollerbar trötthet (sömnighet, ej utmattning). Okontrollerade svettningar eller känsla av kyla. Det kan leda till att man får hormonella störningar på sköldkörteln. Men man kan även ha mycket symtom på sköldkörtelstörning utan att ha fel på hormonerna s k hypotyreos 2. Ofta när sköldkörtelhormonerna visar ok i prover är det binjurarna som måste stärkas. Binjurarna och sköldkörteln är på gungbräda till varandra och när binjurarna varit utmattade för länge (långvarig hyperaktivitet) sā fār man tydliga hypothyreos symtom.

Ångest, panikångest och depression. Neurotransmittorer i hjärnan som gör att vi mår bra sjunker – serotonin, dopamin, GABA och oxytocin. Vi går in i en drepression. Ångest, panikångest. Apati, uppgivenhet och sorg. Därför skriver läkare ut SSRI-preparat för att höja serotoninet. Eller andra antidepressiva läkemedel.

Kognitiva besvär. Vid utbrändhet får man så kallade kognitiva besvär. Det betyder att hjärnan får svårt att utföra de mest enkla saker. Man får svårt att komma ihåg saker, svårt att ta in information. Man får svårt att fokusera och koncentrera sig. Det blir svårt att ta de mest enkla beslut, omöjligt att prioritera och hjärnan får mycket svårt att hantera situationer som innehåller mycket information. Man förstår inte vad som sägs, ser inte hela bilden. och man blir väldigt lätt trött av för mycket intryck.

Sockerstörningar. Ökat behov av sötsaker.Forskning vid b la Sahlgrens sjukhuset har visat att när HPA-axeln är ur spel får du lätt fel på sockernivåerna i kroppen. När energi behövs och det finns ingen att ta av, tas det av depåerna (fetterna). Svänger det här mycket och ofta, får vi lätt sockertoppar och sockerfall med överansträngd bukspottkörtel och som kan i slutändan leda till diabetes 2. Inte självklart p g a övervikt eller dåliga matvanor utan inflammation som gör att man utvecklar en intolerans mot ditt eget insulin p g a stresshormonernas rundgång. Svag bukspottskörtel ger också dålig produktion av matsmältningsenzymer. Viket kan leda till att det är svårt att smälta maten bra. Man blir lätt uppsvullen, trött efter mat.

Hjärtrusning. Inget farligt även om många upplever det som väldigt obehagligt. Uppkommer ofta när man lägger sig på kvällen.Det känns som om hjärtat slår hårt och fort. Ett direkt resultat när nivåerna av fria radikaler är höga i kroppen. (Den mängd celler som bryts ner sker fortare än produktionen av nya).

Könshormon . För många så minskar sexlusten radikalt. Mängden könshormoner sjunker också och det här kan vara en bidragande orsak till att ha problem med att bli gravid.

Illamående och/eller yrsel. Alla nervimpulser kommer från ryggmärgen. Dessutom finns det 12 st nerver som går direkt från hjärnan ut i kroppen för att de har sån stark betydelse på olika sätt. En  av dom heter vagusnerven. Den vandrar från hjärnan till alla organ och slutar i magen. Den är kopplad direkt till ”fight and flight” systemet för överlevnad. Långvarig stress kan därför överstimulerade vagusnerven och göra att man blir illamående och även få yrsel.

Neurologiska sensationer. Domningar, pirrningar eller stickningar i kroppen. Oftast i armar och/eller ben i ena kroppshalvan. Liknar indikationer på MS eller stroke, men behöver inte alls vara det. Vid såna symtom ska alltid försöka få en neurologisk undersökning för att eliminera allvarliga störningar.

Man kan få ökat blodtryck med risk för hjärtattack eller stroke. Det är alltså väldigt allvarliga följder som kan bli om man ignorerar signalerna. Flera människor per år dör i något man heter “Karoshi” total kroppslig kollaps eller plötslig vuxendöd p g a att stressen gått så långt att allt bara plötsligt stannar.(inte så vanligt i Sverige, men har förekommit.)

Vid utmattning kan man även uppvisa väldigt lågt blodtryck. Lågt blodtryck är inte farligt som högt men kan göra att man känner sig ”trött” och svag.

Vi kan lätt se här hur fysiska symtom börjar uppstå. Känner du igen dig är det dags att stanna upp!!

Om du vill ha hjälp av oss läs gärna här om våra behandlingsmetoder klicka här

Copyright Tor Dagerberg, www.dagerberg.com
Källa: Human anatomy & physiology, Elaine N. Marieb
Kliniska erfarenheter av Tor Dagerberg
Föredrag och böcker av professor Robert M. Sapolsky vid Stanford university i Cakifornia (t ex “Varför zebror inte får magsår”)
Christina Doctare (t ex “Hjärnstress – kan det drabba mig?)