-

Varningssignaler vid stress

Egentligen är kroppens varningsignaler tydliga – flera olika symtom börjar uppstå som du kan uppmärksamma. Få personer har alla dessa symtom, men oftast ett eller flera. De flesta  symtom är övergående när stressproblematiken blir bättre. Glöm inte att de inviduella symtomen också kan vara indikation på en annan sjukdom. Var snäll och lär dig känna…

- -

NAT Negativa automatiska tankemönster (del 2 av 3)

I detta inlägg kan vi känna igen våra eller våra nära och käras tankefällor. Vi kan få förståelse för vårt eget beteende och andras och med det blir vi ödmjukare och kan se att gamla mindre och större trauman och påfrestningar vi haft kan göra att vi fastnar i tankefällor och negativa automatiska tankar och…

-

NAT (Negativa automatiska tankemönster) del 1 av 3

Visste du att 50 % av våra tankemönster i hjärnan är redan utvecklade då vi föds. Då vi är 7 år är våra tankemönster färdig utvecklade. Många tankemönster som vi utvecklar kan komma av stora eller små trauman från vår barndom som vi sedan i vuxenlivet slirat fast i. Vi kör i samma hjulspår om…

-

Då ditt livsmönster blir ditt fängelse

Inre konflikter och toxiska tankemönster tar över vår vardag och leder till missnöje, otacksamhet, utmattning och offerbeteende. Vi agerar utåt mot andra istället för att titta inåt på vad vi egentligen känner och vad vi behöver. Vi stagnerar i vår utveckling och kommer inte vidare. I denna text tas typiska exempel upp och  hur man…

-

Stress och dess effekter

Samtal om stress, utmattning och utbrändhet är idag en vardag, sjukskrivningarna ökar och även kostnaderna för dem. Detta utgör ett stort problem för både individen och samhället. Trots att ämnet diskuteras känner vi ofta inte igen symtomen när det drabbar oss själva eller någon närstående. Stress är inte heller bara något mentalt, utan i högsta grad fysiskt. Under…

Sömn – varför så viktigt?

Sömnen är ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande då vi är avsevärt mindre mottagliga för signaler från omvärlden. Sömnen är hjärnans återställare. När vi sover stänger hjärnan av tankeprocesser och större delen av hjärnans celler ägnar sig åt återhämtning. När vi blir trötta är det en signal på att hjärnan försöker slå över till sömn för…

- -

HPA-axeln

Vad händer fysiologiskt vid stress? När vi lever under stress och kroppen måste öka takten utsöndrar hypothalamus ett hormon som heter corticotropin (CRH). Det signalerar till hypofysen att börja producera ett annat hormon som heter ACTH. Det hormonet i sin tur signalerar till binjurarna att börja producera adrenalin, noradrenalin och kortisol. När stresshormonet kortisol( från…