- -

NAT Negativa automatiska tankemönster (del 2 av 3)

I detta inlägg kan vi känna igen våra eller våra nära och käras tankefällor. Vi kan få förståelse för vårt eget beteende och andras och med det blir vi ödmjukare och kan se att gamla mindre och större trauman och påfrestningar vi haft kan göra att vi fastnar i tankefällor och negativa automatiska tankar och…

-

NAT (Negativa automatiska tankemönster) del 1 av 3

Visste du att 50 % av våra tankemönster i hjärnan är redan utvecklade då vi föds. Då vi är 7 år är våra tankemönster färdig utvecklade. Många tankemönster som vi utvecklar kan komma av stora eller små trauman från vår barndom som vi sedan i vuxenlivet slirat fast i. Vi kör i samma hjulspår om…

-

Då ditt livsmönster blir ditt fängelse

Inre konflikter och toxiska tankemönster tar över vår vardag och leder till missnöje, otacksamhet, utmattning och offerbeteende. Vi agerar utåt mot andra istället för att titta inåt på vad vi egentligen känner och vad vi behöver. Vi stagnerar i vår utveckling och kommer inte vidare. I denna text tas typiska exempel upp och  hur man…