-

Varningssignaler vid stress

Egentligen är kroppens varningsignaler tydliga – flera olika symtom börjar uppstå som du kan uppmärksamma. Få personer har alla dessa symtom, men oftast ett eller flera. De flesta  symtom är övergående när stressproblematiken blir bättre. Glöm inte att de inviduella symtomen också kan vara indikation på en annan sjukdom. Var snäll och lär dig känna…